Rõngad — laenud maksehäiretega

Praegugi kannab samais ruumes asuv asutalu Trahteri nime. Wahl rendilepingu kõrval orjuse tingimused erilehel alla kirjutada, ilma milleta talu üldse ei rentinud. Õpilased pidanud oma vahel vene keelt rääkima. jaanuari hommikul oli vangidel lastud Viljandi järve kaldale, heinamaale kaks kraavitaolist hauda kaevata. Ka talu, mille krundis see kannab Iiesilla nime.

Naljakad juhtumised ning äpardused -õnnetused - Lehekülg 92

. kirjutati üles ja jäeti tallu vilja vaid normi järele. See jäenudki sinna, kuna varem oli tellinud masinate sissesäädeid, mis kokku pole sobinud. Selle pääle oli kaevatud ja võetud siis teine kord üle, ka kohalikelt. Päätegelased olid siin jällegi kaks tuntud agaramat Anu. Muidu ei milleski erinev tavaliseist hallikaist. Teckelilt vangistati Laari koosolekul Jakob Schultz, kuna rahvas hirmunult laiali jooksis. Teel Sulustverre, kohates Lutsu üht poega, avaldaski Reismann sellekohast soovi, ühtlasi lootes, et seekaudu asi võiks lõppeda paremini. Kirja edasi andma volitati Kirchbergi. Kõrtsi ja Hans Viguri krundis. Tavaliselt peksetud järgimööda kolmel pühapäeval, pääle jumalateenistuse kogu kihelkonna rahvale hirmuks: vargaid, lapse tapjaid, langenud naisi ja mõisnikele järsult vastu hakkajaid. Nii olla Aido külas Kaisa ja Annuse taludes neid söödetud ja „tänuks“ jätnud sinna lõhkepomme. Ka Kurista linnamäe kohta liigub rahvasuus arvamine nagu oleks siin vanal ajal linn maa alla vajunud. Mehed pannud parajaste jalgu kinni. Kodus oldi enne veel kasupoega pekstud, et see peremehe süüd tõendaks. Et summat määratud ajaks ei õiendatud, kirjutanud P. Aga härra saanud jaole ja küsinud, mis kottides. Mõisaküla olemasolu näib üldse väga kaugele tagasi ulatuvat. töömark, oleks ühtlane ja peen. Rootsi kuningas Karl XI oli Erich v. RentMe Autorent on kodumaine ettevõtte, kes on spetsialiseerunud sõidukite lühi- ja pikaajalise renditeenuse osutamisele, seda kohalikele ja turistidele. Rutikvere enesele oma vallamaja sai, peeti kohut ka sääl. Pääle Põhjasõja pole nähtavaste muud sõjad käsitatavasse maa-alasse puutunud, mispärast ka kõik jutustused eelmise ümber keerlevad ja küllaltki muinasjutulised on. Vanad sõjaaegsed pelgupaigad, leeri- ja linnamäed. Videviku tunde kasutatud laulmiseks. Isegi tähendanud: “Minge ära kõrvale, kui ma viha täis olen.“ Teine kord pole põhjust olnudki, kui peksma hakatud. Talul pole lauta olnud, loomad hoitud rehe all ja lambad ja inimesed elanud läbisegi kambris.

Hipotekalaen; laenud maksehäiretega - Laenud Eestis

. Teejuhiks oli neile käsutatud mõisa kutsar Jaan Korts. Tahtnud enne sõda laulatada, aga kiriku olla sõda lõhkunud. Mahalastavaile jaganud õpetaja Rennit, juba valmis kaevatud haudade juures, jumala armu. Ka pidid tema ajal naised ja tüdrukud mõisa põllul lahtiste juustega tööd tegema, sest palmikut pole ta sallinud, juukseid oli lubatud vaid tagant siduda. Kurista valla mehed paigutati esialgu lossi keldrisse ja karistati viimseina. Annuse talus olla üks laste käes mängides lõhkenud ja kaks last surmanud ja ühe haavanud. Siguriku, siguriku vakura, agatsaari, kaisara et panin aga kaabu laua peale ja kindad kaabu ääre peale. alates ta poja Aleksander Adolf v. Ka Kaavere mõisa lambad ja kanad müüdud ära. Rutikveres olnud usuvahetajaid palju, vist vaid neli peret. Sellane esinemine nagu oleks kutsunudki välja teravusi rahva poolt. Vanem neist, mille järele Ed. Rõngad - laenud maksehäiretega.. Saadetud pea iga kahe nädala takka viina ja vilja. Temaga kaasas olnud seekord ka metsnik Armin Kikas, püss seljas, revolver puusas. Rääkija teadis, et nimetatud paigas sügavamal raudkivid paekividega olla kiilutud.

"lubjaahju mägi", kus ka vanal ajal telliskive valmistatud. Lõhkumist polnud, vaid sildid pöörati tagurpidi. Kurista valla arhiiv on hääs korras. Hiljem, Pajusi mõisniku eestseismisel, vabastati nad. Kõik madalamad kohad olnud vett täis, mis heinasaod ära viinud ja veskite tammid lõhkunud. Võiks arvata, et kannu leidsid juba varem saarlased ja nähtavaste täidetult rahaga, kes Kalmemäe lähedal maad kraavitanud, kuid siis korraga kõik ühel ööl kadusid ilma palka nõudmata. Pääle kõnepidamise süüdistati teda „Uudiste“ lugemises ja et ta õpilaste kirjalikuis töis pika si maha kriipsutanud. Prii kontraht andis mõisnikele voli talupoegi igal ajal nende asukohtadest välja tõsta, kui nende maa arvel mõisaid suurendati. Peaks õpetaja Vittrock ristima, laulatama või armulauale võtma, tuleks vaid kaevata ja ta saaks kohe karistatud. Nii peatanud see kord Madi, kord Tikuta, kord Mikusaare talus. Hiljem, kui katk laiemalt levinud, pole juletud enam surnuid käega puutuda. Vargad saadetud Riia kaudu Siberisse. Sievers tahtis, teme enese punase taskurätikuga katta ta näo, aga Pung ei lasknud. Kus saab laenu võtta telefoni teel kiirlaen. sisse nõudnud, kuid siis jäljetult kõige rahaga kadunud. Altari ees rääkides aga tekkis juba rahva seas kära: plaksutati, vilistati, karjuti välja jne. Wahlid põlvneda mitte-aadlikust perekonnast. See küsima, mis süü eest peksetud. Jaagu ja Vanatooma asemele tehtud Lahavere külla Raja ja Pikavälja kohad, teiste talude põldudest. Kiirlaenukontorite lühilaenude aastane intressimäär on aga vahemikus 40% - 45%. Leesikates – heinad, pikad õled. Soodsad väikelaenud.

Ajalooline pärimus Põltsamaalt II - Folklore

. Igatahes puuduvad kindlamad andmed tõestamiseks, kas siin tegu röövimisega või mõisnike sihilikkusega. Teda süüdistati boikot-kirja kirjutamises v. Oli enamus tulijaist kohal, kellede hulgas koguke naisigi, suleti lossi väravad ja sõdurid asusid nende ette. Wahl rahva tasu kartnud ja oma elutoa aknad seestpoolt barikaadidega kindlustanud, jättes lahti vaid akna ülemised klaasid. eel jõulu, valis rahvas kõrtside sulgejaks komisjoni, milllisesse nimekirja isegi keegi naine oma allkirja annud - see nimestik põletati hiljem. Jüri Limberg, tolleaegne pääkohtunik, kord Vatteriga Pajusi mõisas käies, kuulnud, kuis see v. Luu eest aga kostnud kogu küla, käidud Lustivere mõisas palumas ja kui Juhan Lõnts viimaks eestkostvalt välja astunud, jäänudki talu põletamata. Enne seda olid nad enamlaste vallvanema abi Hans Kutsari, keda rahvas kutsus kuningaks, lasnud vallamajja arreteerida, kelle säält aga seltsimehed peagi vabastanud, kuna vallavanem Hans Koller ise Nurga mõisa jäetud, kuhu talle järele pole juletud minna. Mõis omalt poolt ehitas maja: seinad ümarguseist palkest ja lae ja õlgkatuse, kuna põranda asemel kõrged kännud lahtise mulla seest välja jäeti vahtima. Ka müüdi mõisa loomi odava hinnaga mõisa töölisile, kanad kanti laiali ja proua moosipurgid jagati välja. Wahl oli Põltsamaa krediitkassa eestseisja ja ühtlasi ka kiriku vöörmünder, olenes nähtavaste, et nii mitme valla paberid just Adavere mõisa arhiivis. See olnud Rootsi aegne ühendus Adavere ja Pajusi valla vahel. Praegugi olla teekraavid paiguti tunda. Kord jälle jäenud teoline söögikoti juure magama. Vundamendi kivid olla Soomest toodud ja Tallinnast hobustega kohale veetud, mis väga kulukaks läinud. Wahl aga pole vastu võtnud tähendades, et ta isegi juba kolm varast ja mõisa telefoni traatide lõhkujat: Jaan Kriinali, Johannes Käsperi ja Mart Kivistiku, olla üles annud, kelledest kaks viimast aga põgenesid. See peksnud ta kepiga siniseks, aga ikka palunud põlvili selle ees. Veel kaks aastat tagasi tulnud luustik välja. Ei ole osanud kirjutada, vaid ainult lugeda. Vabanenud ka seetõttu teoorjusest. Ohvitserid paitanud punaväelaste põlvi ja antud siis seekord andeks, viidud mõisa tagasi, kus kõik samal ööl vabastatud pääle Jüri Kassi, August Kassi, Karl Tamme ja Hans Joosti, kes edaspidiseks mahalaskmiseks mõisa peretuppa suletud. Ka kadunud vallamajas, rahvalt mune vastu võttes, suuremad oma kasuks. Rätsepa talu Saaritsa heinad lasnud ta viimseni küünist ära vedada. Vene usu tulekul olla ehitatud Pajusi Mõisaküla Mando talu maale koolimaja vene usuliste jaoks, milline hoone jäänud, kooli sulgedes, esimeseks Pajusi vallamajaks. Teine peitnud end jälle risu alla. Rutikvere mõisnik Richard von Pistohlkors, viibides nende sündmuste ajal aktsiisi ametnikuna Petreburis pelgus, oli üldiselt rahva suhtes üsna leplik, mispärast ka tema vald karistussalkadest puutumata jäi ja keegi siin nuhelda ei saanud. „taeva manna raamat“ musta trükiga, kuna mõni jagu olnud punase trükiga. Päris- ja teoorjust eristab rahvas väga umbmääraselt. Kus aga revideerijaile liha või mune pakutud, olnud käigu põhjus korraga unustatud. Paul Maurach oli tuntud kui hää õpetaja. See mõjuski rahvale rahustavalt. Siis olnud kogu külas vaid kaks suitsutare: Näki ja Kassi-Jaago. Kas maksehäirega saab laenu?. Rõngad - laenud maksehäiretega. Härral hää meel jämedate vorstide üle. Luud olnud täitsa lahus teineteisest. osa neist maha lasti ja vald teised Siberisse saatmiseks välja andis, vabanedes seekaudu alalisest hirmust. Et aga maa liig märg, jooksnud need kokku tagasi. mais tõstetudki Vittrocki kraam kirikumõisast välja. Praegugi on Kaavere asunikud pea viimseni veneusulised ja kogu vallas ei puudu siin-sääl sellaseid talunikkegi. Aido külas Kabeli talu pääl on maantee lähedal lohk, kuhu ka vana sõdade aegu maetud. Bäeri päälekaebel said mõnedki okupatsiooni ajal süütult kannatada.

kaevu -

. Sellaseid süüdistajaid Kurista vallas oli eestlane Juhan Lõnts, kes mõisniku ette kandis kõik rahva head, vead. Esimeseks koolmeistriks oli Hans Trull, siis Raukas, siis Jaan Okas ja nüüd Karl Kutti. Vanaisa olnud Kurista mõisas teomees. Wahl, keda nimetatakse Ühe Käega Wahliks sest sõjas oli ta teise käe kaotanud. Oleks minu olemine, teiseks ka mu tegemine küll ma teeks härrad härgadeks ja kubjad, kiltrid kurgedeks. Üldse oli sea-, lamba- ja loomakarjus. Ikka pidanud rääkija kohtuniku pääle vaatama, ei tõlgile, kuigi see öeldut edasi andis. Sievers ta suure männa juure põlvili ja viiest kuulist läbistatuna langes ta. Tähelepanematuse tõttu pole see aga märganudki, et ise oma kuue hõlma peos hoiab. See mõisnike teguviis äratas ümruskonna elanikes üldist pahameelt ja et v. Mees kasutanud juhust, varastanud hulga tähti, maganud ise mõned päevad metsas, viinud siis tähed mõisa ja olnudki veost vaba. Imavere mõisnik Otto Bernhard v. Kuid nuheldi ka tõelisi vargaid. Pääle Karl Gustavi olnud Pajusi ja Tapiku mõisate omanikuks ta poeg Eduard v. Terved külad kaotati ja elanikud asetati metsa äärtesse elama, ehk jälle vähendati lihtsalt talu maid, kuna kohustused jäeti endiseks. Tükkides – hanid, kanapojad, talled, munad

Märkused