Privaatsuspoliitika

See võimaldab meil pakkuda teile parimat võimalikku ostukogemust.

Privaatsuspoliitika - Lux Express

. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE AMSERVI TÖÖLE KANDIDEERIDES Kui kandideerite Amservi tööle, töötleme Teie poolt CV-s ja/või selle kaaskirjas Amservile avaldatud andmeid. Seetõttu töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel ja selleks, et kaitsta nii teie, meie kui ka teiste isikute õigusi. Annan laenu ka arestitud kinnisvarale laen ettevõtjale. ISIKUANDMETE EDASTAMINE Amserv võib teatud juhtudel edastada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Teave, mida töödeldakse, kui kasutate meie rakendust Et tagada võimalus sooritada ostud meie e-kaupluses kiiremini ja mugavamalt, kiiremini leida K-rauta kauplus ja paremini neis orienteeruda. Amservi turvakaamerad salvestavad ainult pilti, heli ei salvestata. Sellist teavet saadame ainult teie loal. TURVAKAAMERATE KASUTAMINE Kasutame Amservi esindustes turvakaameraid, et tagada oma klientide ja vara kaitse. Ilma teie nime ja kontaktandmeid kasutamata oleks tellimuste kohaletoimetamine keeruline. Andmesubjektid võivad olla näiteks Amservi füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes Amservi poole pöörduvad. Me võime teie isikuandmeid töödelda selles teatises kirjeldatud viisil, kui see on vajalik õigusnõuete täitmiseks või kaitsmiseks, olenemata sellest, kas sellised nõuded on esitatud kohtu-, haldus- või kohtuvälise menetluse korras. Turvakaamerate kasutamisel on turvakaamerate vaatevälja jäävad territooriumid alati märgistatud vastavate märgistega. See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Privaatsuspoliitika - Stockmann

. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, sõltuvad konkreetsest lepingulisest või lepingueelsest suhtest Teie ja Amservi vahel. Kui üritusel osaleja ei soovi siiski salvestisele jääda, siis tuleb sellest eelnevalt teavitada salvestiste tegijaid. Privaatsuspoliitika tähenduses on Teie isikuandmete vastutav töötleja Amserv Grupi AS või mõni teine Amservi kontserni kuuluv ettevõte, kelle poole Te konkreetsel juhul pöördute.

Privaatsuspoliitika - E-Lux

. Samuti võime edastada eelpool nimetatud eesmärgil teavet Amserviga seotud ettevõtetele - meie partneritele ja volitatud teenusepakkujatele. Näiteks võite saata Amservile sõnumi või postitada Amservile teate meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, sest teame, et ootate meilt vaid parimat teenindust. Kui Teil on täpsemaid küsimusi Amservi volitatud töötlejate kohta, võtke palun meiega ühendust allpool peatükis „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. FOTOD JA SALVESTISED ÜRITUSTEL Amserv korraldab üritusi ning osaleb üritustel, kus Amservi tellimusel tehakse fotosid või jäädvustatakse üritust muud moodi, näiteks filmimisega. VEEBILEHED JA E-TEENUSED Amserv võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine ja hävitamine. Töötleme Teie asukohaandmeid, kui selliseks isikuadnmete töötlemiseks annate vastava loa. Klienditeeninduse ja -toe pakkumiseks, et tagada ühtne ja hea kvaliteediga teenindus. Annan kiiresti laenu kinnisvaratagatisel. See on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks: kui me ei saa teie andmeid loosimises kasutada, ei ole teil võimalik seda võita. Teenuste kvaliteedi hindamiseks.

Medita kliinik | Privaatsuspoliitika

. Volitatud töötlejate kasutamisel, kasutab Amserv ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes tagavad piisava andmekaitse taseme Euroopa Liidus kehtivate õigusaktide kohaselt. Liitu uudiskirjaga Aitäh, et liitusid! Kasutame teie andmeid mitmel moel – andmete töötlemise täpne kord oleneb andmete iseloomust ja sellest, milliseid meie kaupluse teenuseid te kasutate. MÕISTEDIsikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Uudiskirjade saamisest loobumise ja sätete haldamise võimalused leiate iga uudiskirja lõpust. Selleks, et teid kursis hoida. Seega, kui Te külastate meie esindusi, võib Teie kujutis jääda meie turvakaamerate salvestistele. Sellisel juhul võime Teie sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Teie päringule või küsimusele vastata. Nende isikuandmete jagamine meiega ei ole teile kohustuslik, kuid andmete jagamisest keeldumisel ei pruugi teil olla võimalik meie juures oste sooritada ja samuti ei pruugi meil sellisel juhul olla võimalik pakkuda teile parimat võimalikku kliendikogemust. Võime teiega kontakteeruda läbi erinevate meediaväljundite, sealhulgas telefoni, posti, e-maili või SMS teel. TEABEVAHETUS SOTSIAALMEEDIA VÕRGUSTIKEGA NING KLIENDITEENINDUS SOTSIAALMEEDIA KAUDU Te võite Amserviga ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu. Nii pakutakse teile üldise sõnumi asemel vaid teemasid, mis teid huvitavad. See võimaldab meil vastata teie vajadustele ja huvidele ning tagada meie poolt parima teeninduse. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Amservi õigustatud huvid või Amservi juriidilised kohustused piirata Teie õigusi. Nii saame teile meelde tuletada, et olete ostukorvi lisanud veel tellimata toote. Kui rakendusele annate loa saada Teie isikuandmeid, võite alati selle loa tühistada, kasutades oma seadme rakenduste seadied või kustutades rakenduse.

Otstarbega krediit BigBank Tallinn kontor. Alltoodud tabelites on kirjeldatud üksikasjalikult seda, mida ja miks me teie andmetega teeme. Amserv Grupi AS austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega me kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine. Privaatsuspoliitika. See võimaldab meil muuta teile meie veebilehe ja rakenduste kasutamine ning meelepäraste kaupade ostmine lihtsamaks. Selleks, et vastata paremini teie huvidele. Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. See on vajalik teie telefoni teel esitatud tellimuse haldamiseks. Krediiti vaja 5000 2019. Sellel eesmärgil töötleme Teie isikuandmeid nagu on kirjeldatud ülalpool selles privaatsuspoliitikas, samuti töötleme rakenduse toimimse ja kasutamisega seotud teavet. See on aga teie valik – ja me austame seda. TEIE ÕIGUSED SEOSES OMA ISIKUANDMETEGA Amserv tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Teie või k-rauta.ee vastu sooritatud pettuste ärahoidmiseks ja avastamiseks. Kaamerapilti ei jälgita reaalajas.  Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Amserv töötleb

Märkused