Põhja Tallinna laenu ühistu

Alustati ju tollal prügiveo- ja tuletõrjeautode parema juurdepääsu ettekäändel piirdeaedade lammutamist. aastal Tallinna Linnavalitsuses heaks. Eesti iseseisvumine tähendas Nõukogude turu sulgemist ning vabrik pidi ümber orienteeruma Lääne turule. Oma ülemuse käsul tõi ta selle ka alla. Domineeriv oli mõistev suhtumine ajaloosündmustesse ning asjalik töökorraldus.Ka Lääne turul konkurentsivõimeline tehas jätkab tegevust kontserni „Estel Pluss" koosseisus.Balti jaama tagune ala kujundatakse ilmselt juba paari lähiaasta jooksul elu. Ketrusvabrik oli esimene suurem tööstusettevõte Tallinnas, millega koos rajati korraga elurajoon ja selle juurde kuuluv infrastruktuur.. Tollal ei olnud haruldane, et kõnniteid pesti regulaarselt või et lumi koristati kiiresti. Viimastel aastatel on tootmine seiskunud ning endist Sitsi vabrikut püütakse kasutada muul viisil. Kunagi asus selles piirkonnas Mäe nime kandnud talu. aastal Tallinna Linnaraamatukogu III haruraamatukoguna. Peagi aga hakkas turu heakord alla käima. Suur osa selle aedlinna asukatest olid tööl Sitsi vabrikus. Paldiski maantee poolses osas on siseujula ja võimla. See on kasutusel vaguniremonditsehhina. Tema teened olid niivõrd suured, et rahvas kutsus kooli Puusepa kooliks. Hilisema kaubajaama maa-ala oli looduslikult kõrgem kui Pelgulinn. Järk-järgult saadi tube juurde. aastal alustati suure hobusetalli ehitamist. aastat, oli see kant tuntud kurjategijate kokkusaamise kohana. Vabrik tootis Venemaa siseturu jaoks puuvillast lõnga, vatti ja pleegitamata riiet, mida viimistleti Peterburi tekstiilitehastes. aastal lõppenud renoveerimistöid. aastate lõpus, kui sellesse kanti hakati ehitama erakordselt inetuid sinise kattega paneelmaju. Seni pole midagi kuulda olnud raamatukogu taastamisest. Kinoomanikul polnud lihtne ehitusprojekti kinnitada, sest ohutusnõuded olid karmid. Tööde kvaliteet polnud hea ning selles võite veenduda kas või peakorpuse fassaadi silmitsedes. aastate arhitektuurile iseloomulik hoone koosnes kahest ristuvast tiivast, millest ühes asusid klaasid ja teises riietehoiuruum koos saaliga. aasta Tallinna elurajoonide pommitamisel lahinguvarustust täis olnud Kopli kaubajaam puutumata. Olemuselt on hoius liitintressiga, mis tähendab, et intressid liituvad kokku, seega on intressitulu hiljem suurem.Nagu näed, on Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistul pakkuda nii mõndagi - hoiuseintressid on kõrged, laenuintressid jällegi madalad. Toolid paiknesid saali paremal poolel ning läbipääs asus vasakul poolel. Eeltööd selleks käisid, sest madalmaid kohti täideti ümberkaudsetest vabrikutest toodud prügi ja liivaga. Lihtne, ilma välisdekoorita puitkirik sai pärast II maailmasõda telliskivivoodri. Ekraani ees oli sinine kardin. Ehitustööd jätkusid nii Paldiski kui ka Peterburi suunal. Kuna segakoolid olid tollal keelatud, tegutses ühes ja samas koolimajas korraga kaks kooli. Kuna elumajad püstitati tühermaale, siis vaade enam-vähem korraga valminud hoonestusele ei olnud kaugeltki  kena. aastat asuti tööstushooneid taastama. Samal ajal alustati ka Balti Raudtee Peatehaste rajamist. Ülevaade - Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistuPõhja-Eesti Hoiu-laenuühistu on üks Eesti prominentsetest hoiu-laenuühistustest, mis nagu nimigi viitab on mõeldud eelkõige Põhja-Eesti inimestele. Pidulike sündmuste puhul liikusid mööda Õle tänavat kooliõpilaste pasunakoorid ning korraldad jooksuvõistlusi. Näiteks: sa soovid osta uue kodu, aga peaksid seda finantseerima vana kodu müügisumma eest. Rahvasuus tuntakse seda eelkõige Sitsi vabriku ja töölisasula nime all. Mulla tänava poolses hooneplokis asub ülemisel korrusel aula ning alumisel õppekabinetid ja abiruumid. Oluliseks muutuseks Sitsi asunduses oli aedlinna rajamine Sitsi, Sõle, Lõime ja Kopli tänava vahelisele alale. Mõned endised tööstushooned võiks samuti teha korterelamuteks ja ala liigendada veesilmade, kõrghaljastuse, jalgradade ning skulptuuridega.Kasutatud kirjandus: R. Ära määrati ka see, milline tüüp millisele krundile kuulub.Hoonestus koosnes põhiliselt Heimat-stiilis kaksikmajadest, kus kahte maja ühendav tulemüür asus naaberkruntide piiril. Küll aga selgitas juurdlus, et streigi organiseerijad olid seotud riigiga, mis oli Eestiga sõjas.Insener V. Sellele aitasid kaasa kunstikallakuga klassid ning rohked kõrge tasemega ringid. aasta suvel süüdati puuvillavabrik Tallinnast lahkuvate nõukogude võimuesindajate korraldusel. Koolil oli spordiväljak, lasketiir, töökojad jms. Varasemal ajal tegutses arhiiv Toompea lossis. aastate keskel üks kaunimaid piirkondi Pelgulinnas. KOPLI KAUBAJAAMJuba tsaariajal oli kavas Heina ja Koli tänava vahelisele alale rajada kaubajaam. Uue kvaliteediga ehitatud elumajad mõjusid positiivse pretsedendina ning „Oma Kolde" ühingu liikmetest said edaspidi pea kõikide pelgulinlaste ettevõtmiste initsiaatorid. sajandil olid selles kandis valdavalt heinamaad ning metsad. Õle tänav oli mõnda aega Pelgulinna peatänavaks. Tütarlaste Algkoolis.See väike kool jäi juba tollal Pelgulinnale kitsaks. aastal Kalinini rajooni kolhoositurg, kus juba samal aastal müüs oma kaupa ligi poolsada ümberkaudsete külade põllumeest. Pelguranda on peetud nii Pelgulinna kui Kopli äärealaks, aga ka omaette linnaosaks. Kontrastsetena mõjuvad massiivsed mustad terrasiitkrohvist portaalid ja nende kohal asuvad festoonid."Oma Kolde" mõju Pelgulinna arengule oli suur. Põhja Tallinna laenu ühistu. Kuid üheksakümnendatel oli just Lõssenko silmakirjalikult üks ägedamaid plahvatuste vastu protestijaid. Nõukogude okupatsioon tõmbas sellele kavale kriipsu peale. Kopli kaubajaama praegune asukoht linna keskel on sobimatu ning kavas on viia see mujale.RAUDTEE MILJÖÖ VORMIJANASuure tõuke Tallinna majanduse arengule andis Tallinn-Peterburi raudtee ehitus. Viimastel aastatel on väga palju ajalooliselt põnevaid ehitisi renoveeritud ning rajatakse ka uusi.

Koduvahetuslaen aitab just selle probleemi katta.Laen kinnisvara tagatisel - tegemist on klassikalise hüpoteekalaenuga, mille summaga võid teha täpselt seda mida heaks arvad. aastate algul Seitsmenda Päeva Adventistide kirikuna. Need üksikud impeeriumimeelsed olid erandid Telliskivi tänava ettevõttes. aastate I poolel veel küllaltki tugev eestiaegne mentaliteet. Väiksemad majad olid ühepereelamud, suuremates oli kuni neli korterit. Pelgulinna aiad olid edukad ka järgnevatel aastatel. Põhja Tallinna laenu ühistu. Madalam hooneosa järgis ümbruskonna uusi väikeelamuid ning aitas stiilühtsuse kaudu luua ansamblit.AARDE JA PREESI HOONESTUSAarde ja Preesi tänava äärne on üks esimesi terviklikult kujundatud väikekorteritega aedlinnaosi. aastad olid samas ka nõukogude mentaliteedi kiire pealetunglajaks. Nõukogude ajast pärinevad korrusmajad ning avalikud hooned jäävad peamiselt laia Sõle tänava äärde. Esimeses järjekorras valminud töökojad ja laod Telliskivi tänaval on praeguseks lammutatud või põhjalikult ümber ehitatud. Ettevõte müüs toodangut peamiselt Lääne-Euroopa riikidesse. aastal Tallinnas mitmed pommiplahvatused. aastal oli seal ka elumaja. Uus koolimaja tähistas põhjalikku muutust mitte ainult Pelgulinnas, vaid kogu Tallinna hariduselus.Ristiku tänava teljele ehitatud koolimaja pidi tolleaegsete ehituskavade järgi tähistama väärikalt ühe Pelgulinna peatänava lõppu. meetri pikkune võimla oli üks esimesi Tallinna koolides. Aias hooldati kahte roosipeenart ning maitsekalt oli tehtud isegi puukuur. aastal üritasid kommunistid küttelaos korraldada streiki, kuid see ei leidnud toetajaid. Käitist vähendati oluliselt, kuid samas moderniseeriti seadmeid. Koolis tegutsesid mitmed rahvatantsurühmad legendaarsete Niina ja Alfred Raadiku juhtimisel, kunstilise võimlemise rühk, puhkpilli- ja estraadorkester. Pelgulinna nimi viitab ilmselt kas omaaegsele kurikaelte või lihtsalt linnaelanike varjamise kohale.Linnaosa teket seostatakse Tallinna-Peterburi raudtee ehitamisega. Kool omandas juba algusest peale kõrge maine. Viletsa pinnase tõttu tuli hoonetele valada betoonpõhjad. Kooli rajajaks ja juhatajaks oli Arnold Sepp. aastal Balti puuvillavabriku tööliste elamurajooni juurde. aastal oli neil kavas kirik ümber ehitada teoloogiliseks seminariks. Seda kanti nimetati mitte ainult rahvasuus, vaid ka ajakirjanduses ja ametlikes dokumentides, Karbikülaks. aastal  moderniseeriti sisseseadet. Seetõttu tuli Narvast Tallinna ka rohkest töölisi ja ametnikke. Samas ulatus sinna raudteeharu, mille ümbrusesse rajati kütteladu. Välja ei jõutud ehitada Sõle tänavat koos hoonestusega.KINO „SÄDE"Üheks populaarseks Pelgulinna meelelahutuskohaks oli kino „Säde". Arhitekt Rudolf Otto von Knüpfferi projekti järgi ehitatud vabrik oli tollal Tallinna suuremaid ehitisi. Selle toimetas sinna protestiks rahvusliku vabadusliikumise vastu üks lihtsameelne ja suhteliselt eakas perenaine. Väikeses esikus asus kassa ja kino reklaam rippus Õle ja Härjapea tänava nurgapoolse maja seinal. Ristiku ja Telliskivi  tänava nurgal, praeguse autode parkimiskoha piirkonnas, asus Pelgulinna algkool. Ja ärikeskkonnaks, kus oleks ka vaba aja paiku ja spordisaale. aasta I poolel mööda seda tänavat kuni Kolde puiestee ristmikuni esimesed Pelgulinna bussid. Pelgulinna puitmajades kohtas siis küllaltki sageli koridorides vaipu ja toalilli. aastal toimus esmakordselt võistlus parima üürimaja aia selgitamiseks. aastal Nõukogude Venemaa riigipea Mihhail Kalinini, abikaasa. Näidati tummfilme, mida saadeti klaverimänguga. aastal alustati Kopli tee äärde tühermaale Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku ning elumajade ehitamist. aastatel Ristiku tänavat pikendati Telliskivi tänavalt Paldiski maanteeni ja autobussi liiklus sinna suunati. U-kujulise põhiplaaniga hoone pikikülg asub Sõle tänava ääres, kus paiknevad ka klassiruumid. aastale iseloomulikult massiivsetena, kõrgete kelpkatuste ning väikeste akendega. Märksa ohtlikumaks isikuks oli Mihhail Lõssenko. Kuna rahvasuus domineeris Kopli kaubajaama nimi, sai peagi selles ka ametlik nimi. aastal ehitati arhitekt Johannes Pikkovi projekti järgi Ristiku tänavale viis kahekorruselist tüüpsektsiooni, millest kolm keskmist olid kokku ehitatud. Õnneks ei kestnud „inetu pardipoja" aeg kaua. aastate kodukaunistamisest. Lisaks kinnisvaralaenudele pakutakse aga ka autoliisingut, juhuks, kui soovid hankida uue masina. Trendikalt tahetakse uuega ühendada fragmente tööstusarhitektuurist. Piirkonna kujunemist on soodustanud ning laienemist piiranud raudtee ning meri. Mõne aastaga tekkinud aias, mida korrastas kogu majarahvas, oli alati hooldatud muru, paeplaatidest jalgrada, puhkenurk kaunimas sopis, siinseal asusid pingid. Agulimiljöösse on tipitud mitmeid Eesti tipparhitektuuri hulka kuuluvaid maju nagu vabariigiaegsed esindustraditsionalistlikud hooned Mulla tänava alguses ning elamukooperatiivi "Oma Kolle" püstitatud elamud. Enamik lapsi pidi käima koolis kaugel linnas. Ehitustööd kestsid mitu aastat. Laena ilma tagatiseta €300 kuni €15000. aastat avatud tehase uhkuseks on auruveduri rataste treimise pink.Paljud tallinlased mäletavad, et laulva revolutsiooni ajal levis tehase tossava korstna otsas NSV Liidu lipp. aastal ja kandis algselt Telliskivi kaubajaama nime. Seda süvendas trust „Glavvino", kes alustas turul vankritelt piiramata koguses lahtise viina müümist. sajandi alguse lihtsad tööliselamud. aastal määramatuks ajaks sulgema. aastatel läks vabrik Singapuri tekstiilifirma kätte

Märkused