Päevaraha

Kõik nõusolekud peavad olema antud enne lähetust. Vabas vormis, peaasi et faktid on kirjas. Töötajal on õigus nõuda lähetuskulude eeldatava summa ulatuses avansi maksmist. Firmad laenude refinantseerimine esmes laenud. Küll tuleks lähetuskulude aruandele lisada sõidu põhjendus ja vajadusel pikem selgitus.

Toidukulusid lähetuskulude hulka ei loeta ja maksuvabalt hüvitada ei saa, need kompenseeritakse päevaraha kaudu. Üle piirmäära makstud päevaraha maksustatakse lisatasuna. Töölähetuste kulude maksustamist reguleerib valitsuse määrus. Töölähetusega on tegu näiteks siis, kui ettevõtja läheb kaheks päevaks Pärnusse konverentsile või Riiga uue potentsiaalse kliendiga kohtuma. Alaealise nõusolekule lisaks on nõutav ka tema seadusliku esindaja nõusolek. Päevaraha Välislähetuse korral makstakse päevaraha, mis on ette nähtud peamiselt toidukulude katmiseks. Kui eesmärgiks oli Austraaliast uute klientide otsimine kahe nädala jooksul, siis on igati mõistlik kirjutada pikk ja põhjalik selgitus, miks käidi ja milliseid tulemusi saavutati. -le see lähetuse kord ei laiene ja FIE endale maksuvaba päevaraha maksta ei saa. See ei tähenda, et riigisisest lähetust ei ole ning lähetusega seotud muid nõutavaid toiminguid, nt lähetuse korraldust ja kulude aruannet teha ei tule. Selgituse põhjalikkus sõltub sihtkohast. Päevaraha. Lähetusse võib saata ka alaealise töötaja, raseda ning töötaja, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last, kuid seda vaid nende isikute nõusolekul. Muidugi võib ta samas kanda kuludesse kõik vajalikud lähetusega seotud kulutused. Kui töötaja sõidab lähetusse isikliku autoga, siis tuleb töötajale hüvitada otsesed kulud, kuludokumendi alusel. Ettevõte peab hüvitama lähetusega seotud sõidu- ja majutuskulud, lisaks muud vajalikud kulud, nt viisa vormistamise kulud või reisikindlustus. Näiteks kui kolmas isik soovib kasutada ettevõtte töötaja oskusi enda huvides ning tööandja ja kolmas isik saavutavad kokkuleppe, mille kohaselt on tööandja nõus saatma oma töötaja kolmanda isiku juurde või huvides lähetusse, peab lähetuse vormistama tööandja. Lähetuskulude aruandes tuleb ära näidata: – kes, kus, millal ja miks lähetuses käis, – päevaraha arvestus, – tehtud lähetuskulud, mis tuleb välja maksta. Käsunduslepingu alusel töötavatele inimestele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele päevaraha maksuvabalt maksta ei ole võimalik. Kõige soodsam laen. Küll peab tööandja maksma mõlema otsa sõidukulud, kuna tööandja kohustus on töötaja välismaalt tagasi tuua. Vaata ka teisi postitusi samast seeriast. Viimase puhul ei ole ette antud maksimaalset maksuvabastuse piirmäära.  Kumba varianti tööandja lähetuskulude hüvitamisel kasutada otsustab, tuleb ära märkida töölähetuse korralduses. Töötajale võib hüvitada ka riigi sisese lähetuse transpordi- ja majutuskulud, samuti ei välista päevaraha mittemaksmine lähetuses tehtud muude ettevõtlusega seotud kulude hüvitamist kuludokumentide alusel. Kui eesmärgiks oli Soomes asuva püsikliendi külastamine ühe päeva jooksul, siis piisab täiesti kirjeldusest „kohtumine kliendiga X”. Kui ettevõtja ennast kuhugi lähetab, siis enda jaoks eelnevat otsust vaja ei ole. Töötaja on kohustatud esitama tööandjale kolmanda isiku kinnituse päevaraha maksmise kohta või ise kinnitama selle saamist. Seda seetõttu, et töölepingu seaduse kohaselt saab töötajat lähetada vaid tööandja. Muud lähetuskulud Muud lähetuskulud võib hüvitada ainult kulu tõendava dokumendi alusel, nagu ikka. Alternatiivina võib maksta töötajale lähetusse sõitmise eest ka isikliku auto kasutamise kompensatsiooni, tavalise korra järgi. Kui nt lennukipiletid või majutus on eelnevalt arve alusel makstud, siis oleks mõistlik lähetusaruandele vastavad viited lisada. Eestisisese lähetuse korral maksuvabalt päevaraha maksta ei saa. Töölähetus on ette nähtud töö tegemiseks, puhkusereisi kulud maksustatakse täies ulatuses erisoodustusena. Lähetuskuluna kütusetsheki alusel makstud summasid ei pea maksuametile deklareerima kui isikliku auto kasutamise eest makstud kompensatsiooni ning need ei lähe ka piirmäärade alla. Kuludokumendiks pardakaart ei sobi, see on lihtsalt täiendav tõendusmaterjal. riigisisese lähetuse korral päevaraha maksmise nõuet ning päevarahale ei kehti maksuvabastus. kohaselt talle makstavaid lähetusega seotud kulusid piirmäärades, mis kehtivad selles välisriigis, kus asub töö tegemise koht. Eestisisesel lähetuse korral on arvamused kahetised, maksuamet arvab igatahes, et töötaja võiks omal kulul süüa. Lihtne praktika on järgmine: enne sõidu alustamist tangid auto kütusepaagi täis, kohe peale lähetusest tulekut tangid paagi uuesti täis – ja see teise tankimise tšekk ongi sobiv lisada lähetuskulu aruandele.. Kui töötaja sõidab lähetusse autoga ja jätab selle nt nädalaks lennujaama juurde tasulisse parklasse, siis parkimistasu loetakse samuti lähetuskuluks, on tegemist siis tööandja auto või isiklik autoga. Lähetuse ja puhkuse ühendamise kohta on ilmunud mõni aasta tagasi hea artikkel ajakirjas Maksumaksja. Kui sõideti nt oma autoga Riiga, ööbiti sõbra pool ja seega reaalseid sõidu- ja majutusarveid ei ole, siis tasuks Riias mõni kulutus siiski teha, kasvõi autot tankida või kliendiga ärilõunat süüa, muidu võib tekkida kahtlus, kas üldse lähetuses käidi. Tööks vajalik sõit igatahes. Kui olemas on, võiks siiski aruandele lisada, see on täiendav tõestus, et lähetuses siiski konkreetselt käidi. Juhatuse või nõukogu liikme korral on tegemist ametilähetusega

Märkused