Nad ütlevad, et meie kogemused määratlevad meid ja et me oleme kõigi meie kogemuste summa.

Seega on iga mõte, iga tuulehoog ja puulehe langemine saanud alguse Suure Paugu ajal aset leidnud protsessidest. Nad võtsid küll vabanduse vastu, kuid meie omavaheline suhe ei ole muutunud. Kui meil on teada osakese lainefunktsioon teataval ajahetkel, siis saame välja arvutada ka tulevasi lainefunktsioone. Põhimõtteliselt oleks mingil moel võidud ennustada ka seda, et ühel heal päeval satub šveitslanna Simonne Pianto india palmilehtede juurde. See ruumipunkt aga on ettearvamatu. Kristlased unistavad paradiisist, budistide eesmärk on väljapääsemine ümbersündide rattast. See on küll üsna julge oletus, sest tõeliselt vaba tahe peaks ju mõjutama asju, mis loodusseadustele ei allu – lõppude lõpuks on inimene osake loodusest ja kui looduses on kõik ette määratud, siis on seda ka inimese käitumine. Mida toob kaasa Trumpi võit Eestile?. Nõnda võtab Laplace’i deemon kvantmehhaanikas teistsuguse, komplitseerituma kuju. Laplace’i deemoni loomisel ei ole inimkond seni olnud kuigi edukas. Sealt välja tulla või midagi looma hakata oli väga raske. Muudkui uurisin ja uurisin, et mis neil viga on ja lõpuks üks neist suvatses vastata, et nad on minu peale solvunud.Ma saan aru, et ei ole nendega pikalt aega veetnud ja vabandasin südamest. Horoskoopide populaarsus kinnitab samuti veendumust, et tähtkujud mõjutavad meie saatust. Mõistlik oleks mõõdukus ja tasakaal nende vaateviiside vahel. Teatav algolek jõuab möödapääsmatult tagajärgedeni, mida ei ole võimalik vältida. See oli reaalsuskontroll."Mängu eel arvasid ajakirjandusveergudel näiteks ja Viktor Mets, et praegusel koondisel puudub piisav võitlustahe. Ainult et mida kaugemale tulevikku me liigume, seda suuremaks muutub „tugevnemisfaktor“: tühised muudatused algolekus kutsuvad esile järjest suuremaid muudatusi lõppsituatsioonis. Nad võivad seda öelda, aga mulle see korda ei lähe. Võib-olla eksisteerib ettemääratuse müüris siiski ukseke, mille kaudu vaba tahe suudab ennast maksma panna. Sellest teemast rääkides läks Mets lausa põlema. Tuhandete katsete järel saame lõpuks esitada tõenäosuse jaotuse, mis vastab lainefunktsioonile. Ainuüksi tõsiasi, et selline olend võiks olemas olla, tõestab, et tulevik on viimseni kindlaks määratud. Füüsikud rakendavad seejuures nn. Mõõtmise käigus „naelutatakse” elementaarosake piltlikult öeldes paigale. "Alati oli Zenjov või teisel poolajal Ojamaa vastaste viimase keskkaitsjaga üks ühe vastu. Zenjov ühe korra sai hästi minna, kasutas võimaluse ära ning sai löögile, aga pall läks napilt mööda.". Nii oleks siis ehk võimalik vähemalt üldjoontes tulevikku ikkagi ennustada. Nii annavad täpselt ühesugustel tingimustel korraldatud katsed iga kord erineva tulemuse. Mõõtmise ajal tõenäosused kollabeeruvad ning järele jääb üksainus konkreetne karakteristik: osakese konkreetne asukoht. . Nad ütlevad, et meie kogemused määratlevad meid ja et me oleme kõigi meie kogemuste summa. Võimalik, et lainefunktsioon kollabeerub hetkel, mil inimene võtab infot vastu ja analüüsib võimalusi. Bremeni ülikooli professor Gerhard Roth peab vaba tahet pelgalt „kasulikuks illusiooniks”. Kui visata puupulk jõkke, siis võib see liikuda rahulikult allavoolu, aga võib enne seda ka keeristesse sattuda. Saatuse ennustamise taga on kaks põhilist küsimust: ettemääratus ja ennustatavus. Nõnda võib üheainsa aatomi oleku muutus lõpuks kogu süsteemi pöörata pea peale. See suund on esindatud kõigis religioonides. sajandil e.Kr oli väga suur religioosne ja poliitiline mõju. Nad ütlevad, et meie kogemused määratlevad meid ja et me oleme kõigi meie kogemuste summa. Siis oleks maailm alles meie teadvuse poolt loodud. "Ma ei oska midagi kommenteerida. Laplace järeldas, et see olend suudab maailma saatust ja inimeste käitumist tuletada lihtsalt füüsikaseaduste põhjal. Katsejänesed kinnitasid, et nad liigutasid jäsemeid meelega. Tõsiasi, et me ei ole instinktide pimedad tööriistad, eristab meid ju selgelt loomadest. Isegi kui nad sellest ei räägi, on nad ikkagi veendunud, et nende elutee on ette määratud. Need kaks ei sobi omavahel kokku. Esiteks võtaks kohvitassi aatomite kirjeldus meeletult aega ja ruumi, teiseks tuleks kohvitassi saatuse modelleerimiseks arvesse võtta ka kogu ülejäänud universumit, mille osakesed samuti üksteist mõjutavad. Nad võivad rääkida, mis nad tahavad, mind absoluutselt ei huvita nende arvamus. Aga kui lähteandmeid pole võimalik täpselt kindlaks teha, siis ei anna ka edasised arvutused adekvaatset tulemust. Deterministlikus kaoses on tulevik küll kindlaks määratud, kuid see on ettearvamatu. Kui meil on teada lainefunktsiooni karakteristikud teatud ajahetkel, saame tuletada nende edasise arengukäigu. Katsete põhjal on nad jõudnud järeldusele, et inimestel puudub vaba tahe! Tundub üsna kohutav, sest tahtevabadust peetakse üheks inimese olemuse põhialuseks. Kuid ka teadlased ei ole kõiges ühel meelel. Lõputus sündmusteahelas järgnevad sündmused üksteisele. Kvantmehhaanikas kirjeldatakse aineosakest ühtlasi ka lainena. Sellele seisukohale jõudis ta katsete põhjal, milles patsientide aju külge kinnitati elektroodid ning mõjutati nende kaudu suuraju teatavaid motoorseid piirkondi. „See, mida me tajume vaba tahtena, ei ole midagi muud kui tagantjärele tarkus, millega me põhjendame olukorra muutust,” ütleb Max-Plancki Instituudi direktor Wolf Singer. Preestrid ja prohvetid tegutsesid pühapaikades maiste ja taevaste asjade vahendajatena. Laplace’i meelest pole tähtis, et sellist olendit ei eksisteeri. Kuni selle hetkeni on osake kirjeldatav lainefunktsiooni abil. Tahte või taktika taha midagi ei jäänud, see ongi meie hetkeseis. Nagu ma olen aru saanud, siis tavaliselt sellisel ajal jäävadki sõbrannad tahaplaanile.Suhte alguses nad käisid kogu aeg peale, et nendega ka aega veedaksin, kuid eelistasin olla oma armastatuga. Me võime vastu võtta küll igasuguseid otsuseid, kuid kõik need valikud sõltuvad maailmas toimivatest jõududest. Viimasel paaril aastakümnel on ehitatud küll enneolematult võimsaid arvuteid, kuid nendegi abil pole võimalik kuigi tõhusalt prognoosida isegi seda, mismoodi käitub paari minuti jooksul näiteks kohvitass. Neurobioloogid on üsna üksmeelsed selles, et vaba tahtega ei ole suurt midagi peale hakata. Kui jälgida kaootilisi süsteeme pikema aja vältel, siis võib neis avastada „kummalisi traktoreid”. Ühel hetkel nad aga lõpetasid mu välja kutsumise ja grupivestluses ka enam ei vastanud. Usutakse niisiis, et inimene võib vabaneda olemise füüsilistest kammitsatest ning muutuda vaimolendiks, kes on tõeliselt vaba. Niisugustel tingimustel ei ole tuleviku ennustamine võimalik: liblika tiivalöök võib tüki aja pärast esile kutsuda keeristormi.

Kolm last lapsendanud vanemad: nad justkui sündisid meie.

. Ema üritas saatuse käiku muuta ning aitas sellega kaasa ettekuulutuse täideminekule. Nõnda nimetas ta ülimalt intelligentset olendit, kes tajub täielikult maailma olemust – tänapäeval ütleksime, et ta tunnetaks kõigi aatomite, molekulide ja elementaarosakeste olekut ja liikumist. Niisiis toimub mõõtmise hetkel midagi ettearvamatut – ja see võiks ollagi pilu, mille kaudu leiab väljapääsu vaba tahe. Paraku oli see võimatu, sest liigutused kutsuti esile väliste ärritajate mõjul. Vali parim 400 euro väärtuses kiirlaen 12 kuuks. Mina tegelen oma asjadega ja püüan teha neid nii hästi kui võimalik."Mängueelsel pressikonverentsil mainis Mets, et hoolimata vastaste hirmtugevast tasemest oli Eestil plaan olemas. Võib-olla kollabeeruvad meie ajus lainefunktsioonid atomaarsel tasandil ning mingil seletamatul viisil saab meie vaba tahe toimuvat mõjutada. Tänaseni on teada Oidipuse lugu, kellele oraakel ennustas, et ta tapab oma isa ja abiellub emaga. Nad tegelevad süsteemidega, mis on absoluutselt determineeritud, kuid mille käitumist pole võimalik ette ennustada. Professor Singer ei usu küll vabasse tahtesse, aga kui ta näeb, et lapsed on kodus näiteks mõne lollusega hakkama saanud, siis arvab ta ikkagi, et lapsed oleksid võinud toimida ka teisiti. Selle tagajärjel liigutas patsient näiteks kätt või jalga. Deterministlikud kaootilised süsteemid on valemite abil kirjeldatavad: algoleku põhjal saame tuletada järgmisi olekuid. Võimalik, et ka meie saatus on üks niisugune kummaline traktor: ta läbib punkte, mida meil kaootilise ja ettearvamatu elu jooksul varem või hiljem tuleb läbida. Kaos ei ole siiski nii kaootiline, nagu esialgu võib näida: isegi korratusele järgneb sisemine kord. See mõiste puudutab momenti, mil me mõõdame elementaarosakest, näiteks tema asukohta. Ka tänapäeval usuvad paljud saatuse paratamatusse. Me ei tea, mil moel me selle teadmiseni jõuame. Proovisime seda vältida, et mida mäng edasi, seda rohkem peavad ka ehk nemad midagi mängu juures muutma, aga nad said oma väravad väga lihtsalt alguses kätte. Paar kuud tagasi leidsin endale uue armastuse ja võin kindlalt öelda, et oleme mõlemad ülepeakaela armunud. Võimalikku väljapääsu olukorrast pakub jällegi kvantmehhaanika. Nähtavasti peame leppima sellega, meie tulevik on ette määratud – kuid selle teada saamine ei ole meie võimuses.

"Lendav banaan" / Koolitantsu Kompanii

. Tõendid selle kohta küll puuduvad, kuid keegi ei saa ka vastupidist tõestada, sest keegi ei ole veel uurinud inimese aju kvantolekuid. Aga tuleviku valgustamiseks korralik meetod puudub. Kui mõni mõrvar õigustaks ennast väitega, et kuritegu oli juba aegade algusest ette määratud ning tema ei saanud saatuse vastu midagi parata, siis vastaks kohtunik, et ka süüdimõistev otsus oli looja poolt ette nähtud. Maailm on laineteooria abil loogiliselt ja deterministlikult kirjeldatav, kuid siin on üks punkt, milles pole tänapäevani saadud lõplikku selgust: see on „lainefunktsiooni kollaps“. Ent pole sugugi kindel, kas me suudame tulevikku ennustada. Seb autoliising kalkulaator SMS laen wives. Inimene võib tahtevabadust lõpuni usaldada siis, kui tal õnnestuks saada loodusseadustest sõltumatuks – seda ei ole veel kunagi juhtunud. Ja ometi: kui maailmas on kõik ette määratud, siis pole vabal tahtel selles kohta. Üks on ikkagi kindel: seni kui vesi voolab, liigub pulk allavett.

Üllataval kombel toetavad siin füüsikuid hoopis teise eriala teadlased – meedikud, kes uurivad inimese aju. Need on mustrid, mis kaootilistes protsessides ikka ja jälle tekivad. Meie elutee on küll saatuse poolt kindlaks määratud, aga igasugused katsed seda üksikasjalikult ette ennustada, on määratud nurjuma. Sellest ajast peale on teada, et Laplace’i teooria deterministlikust maailmavaatest tingitud eeldused ei pea paika: me ei saa samaaegselt mõõta osakese asukohta ja kiirust. lainefunktsiooni: osake läbib teatava ruumi ning võib seejuures käituda üsna kummaliselt – näiteks võib ta kahest kõrvuti asetsevast avausest korraga läbi lennata. Kiirautolaen: kiirlaen auto tagatisel & autoliising. Niisiis ei sea kvantmehhaanika tuleviku ennustamisele täiesti ületamatuid takistusi, sest kvantmehhaanika lainefunktsioonid on deterministlikud. Ta uskus, et ka suurvaimude looming on algtingimuste möödapääsmatu tagajärg, mis on samavõrd prognoositav kui taevakehade liikumine. Mõned füüsikud usuvad koguni, et lainefunktsiooni kollaps on tingitud vaid meie teadvuse piiratusest. Meie söödukvaliteet aga ei lubanud meil neid sellesse olukorda panna, et nad oleksid saanud seda kasutada. Võibolla on see samastatav „vaimujõuga“, mille kohta mõned arvavad, et see asub väljaspool kausaalsust ja väljaspool loodusseadusi

Märkused