Millistel tingimustel saab taotleda laenu

Pidev töötajate puudus või lisatööjõu vajadus paneb ettevõtteid ja personalijuhte võimalikke alternatiivseid lahendusi otsima.. Jäin lapsehoolduspuhkusele, aga soovin lapse kõrvalt osalise koormusega tööl edasi käia. Teenust võib töötaja osutada ka sellele ettevõttele, kus töötaja on töölepingu alusel lapsehoolduspuhkusel. Kui tegemist on töölepingulise suhtega, tuleb töötajal lapsehoolduspuhkus katkestada ja töötada töölepingu alusel.Kui töötaja töötab vanemahüvitise saamise ajal, tuleb jälgida teenitavat tulu. Teenuse hind on renditöö kasutamiseks või mittekasutamiseks oluline argument.Küsitluse vastustest koorus välja ka kartus, et agentuurile makstakse teenuse eest, kuid tulemus ei vasta ootustele. Kui tulu jääb alla selle piirmäära, siis vanemahüvitis ei vähene.Allikas: tooelu.ee Töötajaskond ja tööturg on lähikümnendil muutumas ning oluliseks muutuvad lähitulevikus avatus, paindlikkus ja mitmekesisus. Töölepingut saab muuta üksnes poolte kokkuleppel, mis tähendab, et töökoormuse muutmisega peab nõus olema ka tööandja.Töötaja saab samal ajal olla lapsehoolduspuhkusel ja töötada teise tööandja juures. Töölepingu seaduse kohaselt keeldub töötaja töö tegemisest, kui ta kasutab puhkust.

Maakorraldus. Kinnisasjade osade vahetamine ja piiri muutmine. Maa amet

. Millistel tingimustel saab taotleda laenu. Küll aga saab töötaja lapsehoolduspuhkuse katkestada ning töötada tööandja juures töölepingus kokkulepitud tingimustel. Millal on laenuvõtmine õigustatud. Sellisel juhul on ta ettevõttes A lapsehoolduspuhkusel ning sõlmib töölepingu ettevõttega B. Samas tuli esile just turismisektori ettevõtete kõige suurem valmisolek renditöö kasutamiseks.Seadusandluse osas vajasid kõige rohkem infot eelkõige need ettevõtted, kes olid ka valmis renditööjõudu vajadusel kasutama. See tähendab, et töötaja ei saa juriidiliselt olla ühe tööandja juures samal ajal nii lapsehoolduspuhkusel kui ka töötada. Kui tegemist on samasuguse tööga, mida tehakse ka töölepingu raames ning isik allub tööandja korraldustele, töötab tööandja ruumides ja tööandja vahenditega, siis tuleb sõlmida tööleping

Märkused