Merike tilk laenud

Puudega laste perede vajadustest ja võimalustest Tartu linna näitel. Merike tilk laenud. SEB: arvelduskonto, kasutushoius. Korteriomand Tartumaal Tartu linnas. Korter Pärnumaal Koonga vallas. Swedbank: arvelduskonto, krediidikonto; SEB arvelduskonto. Saaremaa Omavalitsuste Liit, esimehe hüvitis. Tln laen. Tavits Sotsiaaltöö iseseisva teadusena Sotsiaaltöö kvaliteet ja selle hindamine klienditöö näitel Võrgustikutöö Tartu linna eakate avahoolduses Avaliku ja kolmanda sektori suhted Tartu linnas Eesti noorsootöö hetkeseis Tartu linna noorte pilgu läbi J. Muhu volikogu, volikogu liikme tasu. Swedbank arvelduskonto, SEB arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto ja krediidikonto. Sotsiaaltöö Eesti Kaitseväes väeosa ülema sotsiaalnõuniku tegevuse näitel. Swedbank, eramu renoveerimise laen. Põldsepp Vanurite hooldekodud Tartus ja Tartu maakonnas Riigi ja mittetulundussektori vahekord muutuvas ühiskonnas Eesti lastekaitse poliitika Lorraine Fox Harding'i mudeli taustal J. SEB hoius, Swedbank hoius. Värska Vallavolikogu, volikogu esimehe tasu; AS Värska Sanatoorium, juhatuse liikme tasu. Paikuse Vallavalitsus, isikliku auto kasutamise kompensatsioon; Pärnu Haigla SA, nõukogu liikme tasu. SEB: hoius ja väärtpaberikonto.

garaaž Harjumaal Kose vallas. Maaelu Edendamise SA nõukogu liikme hüvitis. Tulu füüsilisest isikust ettevõtjana. AS Paide Vesi, nõukogu liikme tasu; SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus, nõukogu esimehe tasu; SA Paide Haldus, nõukogu liikme tasu; MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, juhatuse liikme tasu. FIE sissetulek; Halliste Vallavalitsus, volikogu esimehe hüvitis; pension. Peipsi Alutaguse Koostöökoda, juhatuse liikme tasu. Narusson Uses of Social Indicators in Political Decision-Making Process: Unemployment Insurance Scheme MTÜ Eesti Caritas diakooniatöö võrgustikutöö mudel D. Tulu põllumajanduslikust ettevõtlusest. SEB: arvelduskonto, krediidikonto; Sampo Pank: arvelduskonto ja krediidikonto. SEB arvelduskonto, Krediidipank arvelduskonto. Strömpl Puudelaste peredele varajase sekkumise põhimõtete rakendamine Viljandimaa perede näitel Ennetustöö võimalused raputatud lapse sündroomi puhul D. Helme Vallavalitsus, volikogu esimehe tasu; Helme Sanatoorne Internaatkool, palk; Ala Põhikool, palk; pension. Vastseliina Piiskopilinnuse SA juhatuse esimehe tasu; Vastseliina vallavalitsus, projektijuhi tasu; Vastseliina vallavalitsus, volikogu esimehe tasu. ID kaardiga identifitseerimine kiirlaen uno laen. SEB arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto, Nordea Pank arvelduskonto. Kaks hüpoteeki maaüksustele Valga maakonnas Eesti Vabariigi kasuks. Swedbank: arvelduskonto ja hoius; SEB arvelduskonto. OÜ Karula Puit, töötasu; Saarepeedi Vallavalitsus, volikogu esimehe hüvitis. Harku Vallavalitsus, volikogu esimehe tasu; OÜ Hekes Eesti, juhatuse liikme tasu; OÜ Strantum, nõukogu liikme tasu. Kõiv Sotsiaalne toetus kui toimetuleku ressurss Surmaga seostuvate kujutiste erinevused laste joonistustes, sõltuvalt vanusest ja soost A. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, juhatuse liikme hüvitis. MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit, juhatuse liikme hüvitis. Psühholoogilised kaitsemehhanismid ning enesekaitse strateegiad kriisitööd tegevatel vabatahtlikel. Strömpl Meetodi sotsiaaltöö gruppidega rakendamine Eestis Ida-Virumaa elanike arvamus Eesti Integratsiooniprogrammist J. HI-viiruse ja AIDS-i levik Eestis ja selle kajastused Eesti meedias. Swedbank arvelduskonto, SEB arvelduskonto. Viimsi Vallavolikogu, volikogu liikme hüvitis. Võru Vallavalitsus, puhkuse kompensatsioon, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, hindamiskomisjoni liikme tasu. Tarvastu Vallavolikogu, esimehe hüvitis.  Swedbank  arvelduskonto ja väärtpaberikonto. Peresisene naistevastane vägivald: naistevastase vägivalla esinemine ja ennetamisvõimalused Viljandis ja Valgas Senine kogemus üldkasuliku töö kohaldamisel kriminaalhoolduses. Swedbank, arvelduskonto ja laenukonto. SEB arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto. Swedbank arvelduskonto; Nordea Pank arvelduskonto ja SEB arvelduskonto. Swedbank arvelduskonto; Nordea Pank: arvelduskonto. Maaelu Edendamise SA, nõukogu liikme tasu. Mäetaguse Vallavalitsus, lisatasu teenistusaastate eest. SEB arvelduskonto; Swedbank: arvelduskonto, krediitkonto. SEB arvelduskonto; LHV pensionikonto. Kutsar Hüperaktiivne laps kui sotsiaaltöö sihtrühm Alaealiste komisjoni töö efektiivsus J. Swedbank hoius, SEB  hoius. MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus,  juhatuse liikme tasu. Elamumaa Valgamaal Tõrva linnas. Elamumaa Tartumaal Tartu linnas. Toyota Avensis kasutusrent. Ametipalga aste ja ametipalk. Swedbank: arvelduskonto, krediidikonto, pensionikonto. Ilves Eesti noorsootöötajate ja tööandjate hinnangud noorsootöötajate koolitusvajadusele R. Viljandi Tarbijate Ühistu, nõukogu liikme tasu; OÜ Kõpu PM, maarent, FIE Puide Puiatu talu, tasu. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta. Swedbank hoiuarve; SEB hoiuarve. Elamu Saaremaal Orissaare vallas; kinnistu Saaremaal Leisi vallas. Autoetnograafiline uurimus J. SEB arvelduskonto, krediidikonto ja väärtpaberikonto, Swedbank arvelduskonto. SEB: arvelduskonto; Nordea pank: arvelduskonto. Swedbank arvelduskonto, BigPank tähtajaline  hoius. Tasu pedagoogilise töö eest. Swedbank arvelduskonto; Sampo Pank kogumispensionikonto; SEB arvelduskonto.Ei ole. SEB: väärtpaberikonto, deposiitkonto; Swedbank deposiitkonto. Swedbank arvelduskonto, krediidikonto, laenukonto, kogumispensionikonto. Kihelkonna Vallavalitsus, volikogu esimehe tasu; palgad EELK Kihelkonna, Kärla ja Mustjala kogudustest, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon. Ei ole Rendi- ja intressitulu. OÜ Alstrem RG, palk; Rägavere Vallavalitsus, autokompensatsioon. OÜ Imavere Soojus, nõukogu liikme hüvitis; MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, juhatuse liikme hüvitis.   Sampo Pank:limiidikonto, arvelduskonto, kasvuhoius; Swedbank arvelduskonto ja krediidikonto. MTÜ Järva Arengupartnerid, tasu hindamisekomisjoni töös osalemise eest. SEB arvelduskonto; Krediidipank arvelduskonto. Swedbank: arvelduskonto, kogumispensionikonto, väärtpaberikonto; SEB arvelduskonto. SEB arveldusarve; Swedbank arveldusarve. Sampo Pank arvelduskonto, SEB arvelduskonto. SEB arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto. V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta [Ei kuulu avaldamisele]. FIE tulu; töövõtu tasu; pension. Mäksa Vallavalitsus, isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsioon; SA Tartu Ärinõuandla, töövõtuleping; Tartu Ülikool, töövõtuleping. Strömpl Laste ja hooldajate vahelised suhted Tartu linna ja maakonna lastekodudes M. Swedbank arvelduskonto, SEB: arvelduskonto, väärtpaberikonto. Swedbank arvelduskonto.Ei ole.Ei ole. Korter ja garaaž Harjumaal Maardu linnas. SEB arvelduskonto; Swedbank arvelduskonto; Sampo Danske Pank: arvelduskonto ja kasvuhoius,Citadelle arvelduskonto. Swedbank: arvelduskonto, väärtpaberikonto; SEB arvelduskonto. Merike tilk laenud. AS Saarte  Liinid, nõukogu liikme hüvitis; pension; Tallinna Sadam, leping. Veimer Viljandi linna eakate toimetuleku ressursid ja nende seosed isiksusega Tallinna eakate hoolekandes toimiv kogukonnatöö Kuulmispuudega inimeste toimetulekut soodustav sotsiaalhoolekandesüsteem Eestis Tartu Hiie Kooli laste vanemate hinnangul K. Swedbank deebetkonto ja krediidikonto; SEB deebetkonto. SEB arvelduskonto, krediidikonto. Pension; Oru Vallavalitsus, muu tulu. valimis-programmide alusel Judit Strömpl Kodune tööjaotus ja selle õigluse tajumine Naisteajakirjade lugejate tarbimiskäitumine. SA Raplamaa Haigla, nõukogu liikme tasu; MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, juhatuse liikme hüvitis. Swedbank: arvelduskonto, krediidikonto, laenukonto ja väärtpaberikonto. SEB arvelduskonto, kaardikonto; Swedbank arvelduskonto. SEB arvelduskonto, Leie Hoiu-Laenuühistu arvelduskonto. Swedbank arvelduskonto; SEB arvelduskonto. kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse. Lauristin Sotsiaaltöö etniliste vähemustega Eestis Geneetiliste häiretega inimeste sotsiaalsed erivajadused: Turneri sündroomi näitel R. Jõhvi Vallavalitsus, volikogu esimehe hüvitis; pension. SA Juridicum, autoritasu; AS Ühisteenused, käenduslepinguline tasu. Vihula Vallavalitsus, vallavolikogu esimehe tasu ja liikme hüvitis. Paide Linnavalitsus, tasu; MTÜ Järvamaa Ühistranspordikeskus, tasu; S Paide Haldus, tasu; SA Paide Spordi-ja Tervisekeskus, tasu; Compensa Life Vienna Insurance Group SE, tasu. Leader programmi hindamiskomisjoni tasu. Elamumaa Harjumaal Anija vallas. OÜ Selja, nõukogu liikme tasu; OÜ Selja, maarent; Viirsatsi Vallavalitsus, volikogu liikme tasu; AS Viive Ehitus, palk. Ei ole SEB: arvelduskonto, Swedbank arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto. Harjumaa Omavalitsuste Liit,  juhatuse  esimehe tasu, Eesti Maaomavalitsuste Liit, juhatuse aseesimehe tasu. SEB: arvelduskonto, kasutushoius, investeerimishoius; Sampo Pank arvelduskonto, tähtajaline hoius. Eesti Rahva Muuseumi Ehituse SA, nõukogu liikme hüvitis; Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA, nõukogu liikme hüvitis; Tartu Linnavalitsus, isikliku sõiduki kasutamise eest kompensatsioon. Pala vallavalitsus, esindustasu. Põlva Vallavolikogu esimehe hüvitis; palk põhitöökohal. Füüsilisest isikust ettevõtja tulu. Strömpl Tartu Vangla Eesti karistussüsteemis J. Murakas Hälbekäitumise ilmingud Eesti Waldorfkooli õpilaste seas Intellektipuudega inimestele suunatud projekti hindamine ühe kliendi näitel R. Korter Pärnumaal Saarde vallas. SEB arvelduskonto; Swedbank arvelduskonto ja hoiukonto. Mooste Vallavolikogu, volikogu esimehe tasu; isikliku sõiduki kasutamise hüvitis; palk põhitöökohalt. MTÜ Kodukant Läänemaa, juhatuse liikme tasu; kasu väärtpaberite võõrandamisest. Meremäe Vallavalitsus, volikogu esimehe tasu. Ei ole Võru Vallavalitsus, volikogu esimehe hüvitis; AS Peetri Põld ja Piim, tasu; AS Lõuna Eesti Haigla, nõukogu liikme hüvitis. Strömpl Lapse ja vanaema vahelist suhet mõjutavad tegurid Isikutevaheliste suhete konfliktsuse esialgne indeks R. Põltsamaa Vallavalitsus, palk; Põltsamaa Linnavolikogu finantskomisjoni liikme hüvitis. Swedbank arvelduskonto; SEB kaks arvelduskontot. Sirotkina Psüühilise erivajadusega inimeste psühhosotsiaalne rehabilitatsioon Pärnu linnas ja maakonnas J. SEB: arvelduskonto ja krediidikonto. Kiili Varahalduse Sihtasutus, nõukogu esimehe tasu. Swedbank: arvelduskonto, Sampo Pank arvelduskonto.   Swedbank arvelduskonto, SEB arvelduskonto. Olev Liblikmann.  Volikogu esimees. Strömpl Sotsiaalne ekspertiis kohtus Eesti väikelastekodude hetkeseis A

Märkused