Laenusumma võib olla seejuures õpris kopsakas ja ulatuda mitmetesse tuhandetesse, seega võib värskelt ülikooli lõpetanu kohkuda

Tulemusena võivad laenuandjad olla laenutaotluse heakskiitmisel üsna vastumeelsed ja teie taotluse tagasi lükata. Laenu saamiseks vali välja pakkumine ja esita taotlus arvutis või mobiilis kodust lahkumata otse internetis. Laenuvõtmise vajadust tuleb kõrvutada laenu hinnaga ja mõelda, mida te sellest võidate. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. See võib laenuandjate lõikes varieeruda, kuid peaksite alati uurima, missugust intressimäära nad erinevate summade puhul nõuavad. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu.

Näiteks igapäevaostude tegemiseks ei pruugi väikelaen või kiirlaen olla kõige parem valik, seevastu krediitkaart võib olla sobivam. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Lisaks saab laenu tagasi maksta pikema aja jooksul. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Laenud kuni €2000 kiirelt pangakontole kodust lahkumata!. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Nii saate otsida laene oma võimaluste piires ja ei taotle summasid, mida te ei suuda pärast tagasi maksta. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Tsiviliseeritud ühiskonnas piisab poolte huvide tagamiseks laenulepingusse märgitud osapoolte kohustustest, kehtivatest seadustest ning õiguslikust korrast. Veel parem on arvestada juba laenu võtmisel, et intressivaba perioodi lõpuks on laen ära makstud. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Tagatiseta laenude taotlemine on ka lihtsam - pole vajadust ebameeldiva paberimajandusega jännata, hinnata tagatise väärtust ja sõlmida keerulisi lepinguid. Sul peab olema regulaarne sissetulek ehk nähtavad laekumised iga kuu isiklikule pangaarvele. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Valmistuge laenu intressimäära muutumiseks Muutuva intressimääraga laenude all mõeldakse laene, mille intress võib muutuda kui laenuandja otsustab seda teha. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Head suhted aitavad leida lahendusi ja kompromisse. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Tagatiseta laenud eraisikule Eelnevalt mainitud laenud: väikelaen, kiirlaen ja autolaen - võib kokku võtta koondnimega „tagatiseta laen”. Veelgi enam, kui te ei suuda neile tagasi maksta, võidakse teid survestada veel rohkem raha laenama ning võite sattuda võlakeerisesse. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Mõistliku laenutaotluse esitamisega suurendate ühtlasi tõenäosust, et teie laenutaotlus aktsepteeritakse. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Sõltumata laenu tüübist, ei ole kohustuste mittetäitmine kunagi nalja asi! Ära kunagi lase laenul muutuda võlgnevuseks. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Isiklike laenude võrdlemisel vaadake üle laenuga seotud tasud ning kontrollige detailselt laenulepingu tingimusi. Sissetulekute tõestamiseks pead Sa esitama oma viimase poole aasta pangakonto väljavõtte. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Teil võib olla võimalus maksta kokkuvõttes vähem, kui valite suurema laenusumma-, ent madalama intressiga laenupakkumise. Liiga paljude laenutaotluste esitamine on laenuandjatele signaaliks, et otsite meeleheitlikult laenu. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kõik, mida tegema peate, võtab vaid mõned klikid. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Vali laenupakkumine ja järgi instruktsioone samm-sammult. Samuti on turul palju krediidivahendajaid, kelle laenupakkumiste seast valida. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Tagatiseta väikelaenud on siiski päris soodsa intressiga, seega vara tagatisel laenamine ei pruugi olla mõistlik. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Tagatisega ehk tagatud laenu puhul küsib laenupakkuja taotlejalt raha vastu mingisugust tagatist - näiteks maja või autot. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Autoliisingu kalkulaator seb fikseeritud intressiga pangalaenu muutmine. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Intressi kergitamise korral võivad aga sootuks tõusta. Tagatiseta laenud ei vaja laenamisel mitte mingisugust tagatisvara ehk lisatagatist, kuid see ei tähenda, et tagatiseta laenuga ei kaasneks vastutust. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Tark on võimaliku intressimäära muutumisega arvestada ja mõelda ette, kuidas toime tulla, kui teie laenumaksed peaksid kallinema. Mõelge, kas võiksite laenata rohkem Sageli on laenudega nii, et mida rohkem te laenate, seda väiksemaid intresse maksate. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Tagatiseta laen paistab ainsa lahendusena - kuid paneme teile südamele - laenake alati vastutustundlikult, isegi kui te ei pea laenule seadma tagatist. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Laenupakkumiste võrdlemisel saate sirvida spetsiaalselt teie jaoks koostatud nimekirja. Laenulepingu jõustumisel võtab isik omale finantskohustuse - saadud laen tuleb lepingusse sätestatud aja jooksul tagasi maksta. Laenusumma võib olla seejuures õpris kopsakas ja ulatuda mitmetesse tuhandetesse, seega võib värskelt ülikooli lõpetanu kohkuda. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. See näitab, et te ei suuda oma rahaasjadega toime tulla. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Kui ka laenuandjad arvavad sama, teevad nad Sulle meeleldi hea pakkumise. Võrrelge erinevaid laenupakkumisi Parim viis õige laenupakkumise leidmiseks on võrrelda pakkumisi Superlaen.ee laenuvõrdlusportaalis. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Tagatisega laenud Laene võib liigitada jämedalt kahte kategooriasse: tagatiseta- ja tagatisega laenud. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Inimesed siiski eelistavad kasutada ilma tagatiseta laene, sest laenusummad on piisavalt suured ja tingimused mõistlikud. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Sellepärast peaks enne tagatisega laenu taotlemist mõtlema hoolikalt järgi ning kaaluma võimalikke alternatiivseid lahendusi. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Hea reegel on intressivaba perioodi jooksul maksta oma võlast tagasi nii palju kui vähegi võimalik. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Anname laenu väikefirmadele. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Halb makseajalugu tähendab kõrgemaid intressimäärasid või taotlejale raha laenamisest keeldumist. Isiklikud laenud Isiklik laen on tagatiseta laenu liik, mille väljastatav krediit ei ole tagatud ühegi vara vastu. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Maksimaalse summa suurus, mida võib ilma tagatiseta laenata, sõltub taotleja igakuistest sissetulekutest ja väljaminekutest. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. See tähendab, et baasintressi langetamise korral võivad teie laenu tagasimaksed muutuda väiksemaks. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant

Märkused