Kui on maksehäired siis kust saab laenu

Positiivne laenuotsus pärast maksehäirete likvideerimist on võimalik tänu sellele, et Ferratum arvestab hetkel kajastuvaid maksehäireid. Paraku pole nende kasutusmugavus kõige parem või on info hulk nii suur, et tervikpildi kokku panemine võtab kaua aega. Täpsema laenuanalüüsi saamiseks on vaja saata laenutaotlus, kuna kõik juhtumid on erinevad.  Laenud Ferratumist  Ferratum on rahvusvaheliselt tuntud ja Eesti turul kõige kauem tegutsenud kiirlaenude pakkuja. Lisaks peab meeles pidama, et laenu õigeaegse tagasimaksmisega on laenukulud tunduvalt väiksemad. Juhul, kui klient soovib laenu taotleda, kuid tal on hetkel kehtivad maksehäired, siis peab ta enne uue laenu taotlemist maksehäired likvideerima. Seetõttu pakume Teile selle probleemi lahendamiseks kahte võimalust. Kui on maksehäired siis kust saab laenu. Laenulimiit on paindlik laen klientidele, kes vajavad sageli lisaraha. Erakliendi laen. Tavakasutajad saavad liituda kord nädalas ilmuva uudiskirjaga, kus on info nädala jooksul meie andmebaasi lisatud juriidilistest isikutest võlglaste kohta. Pakume laenulimiiti, mida tuntakse ka nime all lisalaen ja krediidisumma suurendamine. Seetõttu on laenulimiit kõige parem laen ootamatustest tingitud laenusumma suurendamiseks. Tavakasutajana on Teil vaadatava info hulk piiratud või peate enne iga päringut selle eest tasuma. Laen tagastatakse korraga või igakuiste osamaksetena. Praktika näitab, et suurema osa krediidikahjudest põhjustavad pikaajalised partnerid, kelle tausta peale esmast kontrolli piisavalt ei jälgita. Meie kogutud info aitab Teil teha paremaid krediidiotsuseid ja  distsiplineerida oma võlglasi. Laenude paindlikkus kajastub selles, et klient valib endale täpselt sobiva laenusumma ja just temale sobiva tagasimakseperioodi. Meie andmebaasis olevat infot saate vaadata nii lepingulise kliendina kui tavakasutajana. See tähendab, et kui maksehäired on likvideeritud, saab Ferratumile esitada laenutaotluse, mis seejärel võib saada siiski positiivse vastuse. Püsikliendilepingu sõlmimine on lihtne! Püsikliendileping on Teie ettevõtte jaoks mugavja soodne. Ferratumi laen laekub püsiklientidele mõne minutiga. Kui sõlmite püsikliendilepingu, siis kord kuus edastab portaali haldav Krediidiregister OÜ Teile arve kasutatud teenuste eest. Laenulimiit on summa, mille ulatuses saab igakuiselt laenu võtta, ja see on seatud vastavalt kliendi maksevõimele. Ferratumi laenud on paindlikud ja laekuvad kontole kiiresti. Kui on maksehäired siis kust saab laenu. Samuti tuleb enne laenu võtmist tutvuda laenutingimustega ja endale selgeks teha, milline on tagastatav summa. Avalikke andmebaase, mida selleks kasutada, on mitmeid: äriregister, kinnistusraamat, võlgnevuste kohta infot koguvad/edastavad andmebaasid, Ametlikud Teadaanded, Kohtulahendite register jne. Meie püsikliendina saate Te automaatselt teate, kui Teie poolt seiresse lisatud ettevõttega midagi juhtub – tekib võlg, avalikustatakse info Ametlikes Teadaannetes, ilmub kohtulahend, toimub muudatus ettevõtte andmetes vm. Ferratum soovitab juhul, kui laen on jäänud tagasi maksmata, pöörduda võlanõustaja poole, kellega ühiselt leitakse võimalused laenu tagasimaksmiseks või võlgnevuse vähendamiseks. Tavakasutajale tasuta kuvatava info hulk on piiratud, täisinfot sisaldav päring on tasuline. Näiteks läheb katki auto, klient võtab selle parandamiseks laenu, kuid ilmneb, et autoremont läheb oodatust tunduvalt kallimaks. Erinevalt paljudest teistest laenufirmadest on Ferratumi laenude laenusummat võimalik suurendada ka enne laenu täielikku tasumist. Vahel võib küll laenamise eeltöö korralikult tehtud olla, kuid elul on teised plaanid ja halbade asjaolude kokkulangemisel jääb laen siiski tagastamata. Kui kliendi võlgnevus kajastub maksehäirete registris, siis Ferratumist uut laenu taotleda ei ole võimalik. Ferratumi laenud võimaldavad leida igaks olukorraks sobiva. Esmakordsel laenamisel tuleb pärast laenutaotluse täitmist end ID-kaardiga veebilehel või lähimas postkontoris identifitseerida ja seejärel laekub laenusumma pärast laenuotsuse tegemist vaid loetud minutitega. Vahel võib juhtuda, et mitu asja lähevad korraga katki, näiteks ütleb kõigepealt üles televiisor, siis läheb katki ukselukk ja seejärel viskab külmik vedru välja. Laenulimiidi ulatuses on kliendil võimalik taotleda ka lisalaenu isegi juhul, kui esimesena võetud laen ei ole veel täielikult tasutud. Ferratumi pakutavad tagatiseta laenud sobivad väiksemate kulude katteks. Ferratumi laenud on kiirlaen, laenulimiit ja tarbimislaen. Ferratum on selles olukorras valmis klienti toetama. aastal arendas OÜ Krediidiregister välja seotud isikutest lähtuvad skooringmudelid juriidiliste isikute krediidireitingu määramiseks. Enne laenu taotlemist tuleb maksehäirete registris kajastuvad võlgnevused likvideerida. Registreerige end kasutajaks siin ja seejärel allkirjastame lepingu. Olgu tegemist ammu-oodatud puhkusereisi, ootamatu hambaravi, autoremondi või olukorraga, mil raha saab lihtsalt enne palgapäeva otsa – kiirlaen, laenulimiit või tarbimislaen tulevad appi. Lisalaenu saab võtta kasutamata või tagasi makstud laenulimiidi piires.

Märkused