Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen

Viivise mõte on hüvitada laenuandjale kahju, mis tekib talle sellest, et ta ei saa oma raha õigel ajal tagasi.

Seejärel intressi arvestus lõppeb. Sellise kahju tekkimist ja täpset suurust oleks väga raske tõendada ja nii on selleks puhuks välja mõeldud viivis. Laen krundi ostmiseks.

Viivise arvestamine intressi- ja viivisevõlalt nüüd.

. Intressi saab nõuda ainult siis, kui selles on lepingus kokku lepitud. Viivise nõudmise õigus tuleneb seadusest. Intressilt intressi ja viivise arvestamine on vahel lubatud Seadus ütleb, et viivist ei ole lubatud nõuda intressi tasumisega viivitamise korral. Viivist saab nõuda alati, kui laenu õigel ajal tagasi ei maksta. Sellest võlgniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine.

Intresside tasumine | Maksu- ja Tolliamet

. Kui lepingus on kokku lepitud ebamõistlikult suur viivis, võib laenusaaja nõuda kohtult selle vähendamist mõistliku suuruseni. Erinevalt viivisest ei näe seadus ette aga intressi vähendamist. Lepingus võib aga kokku leppida kõrgemas viivises, kuid viivise määr peab siiski jääma „mõistlikuks“. Intressi ja viivist paralleelselt arvestada ei saa. Intressi ja viivise erinevused Intress on tasu raha kasutamise eest. Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen. Kui Sul tekkis eelnevaga seoses küsimusi, siis võta meiega ühendust.

Intressilt viivise arvestamine; kuni 300 laen -

. Viivis – viivist võib nõuda ka intressilt, kui poolte uus kokkulepe on oma sisult käsitletav kompromissilepinguna ja ei ole lihtsalt maksetähtaja pikendamine või eelmise laenu kustutamiseks uue laenu andmine. Selgitan laenulepingu näitel. Viivis on õiguskaitsevahend ehk sisuliselt kahjuhüvitis. Intressilt viivise arvestamine kuni 300 laen. Ka siis, kui lepingus selles kokku lepitud ei ole

Märkused