ID kaardiga isikutuvastus laen kiirlaenud firmadele

DigiDocService saab kehtivuskinnituse teenuselt sertifikaadi kehtivuse info. Aksepteerides saab side liikuda järgmise etapi juurde, keeldudes lõpetatakse sessioon. Backend ehk teenuse taga peituv tehniline lahendus on see-eest natuke keerulisem kui see, mis välja paistab. ID-kaart kui kohustuslik dokument ei võta rahakoti vahel palju ruumi. Andmevahetust selgitav skeem: Mobiil-ID tuvastamine erineb tavalisest ID-kaardi autentimisest. Teenuste kasutamiseks on vaja selleks spetsiaalselt konfigureeritud veebiserverit. Teenusepakkuja kuvab kasutajale autentimispäringu kontrollkoodi. Hetkel on tugi olemas kahele enimlevinud serveritarkvarale: Apache ja IIS. Eesmärgiks on kasutajale tada anda, mis serveriga järgnevalt ühendust võetakse. Muidugi oleks vaja ka ID-kaarti ennast ja selle PIN koode. Funktsionaalsus ID-kaardil on kolm peamist kasutusvaldkonda: isikute autentimine, dokumentide digiallkirjastamine ja nende krüpteerimine.

Isikutuvastus ID-kaardi ja Mobiil-ID'ga > Isikutuvastus.

. Üldine toimingute jada on järgnev:Ettevalmistus sessiooni loomiseks. Kasutaja näeb telefonil teadet, et teenusepakkujalt on tulnud isikutuvastuse päring. Samas sobib see teema lugemiseks ka lihtsalt tehnoloogiahuvilistele inimestele. Teenusepakkuja küsib DigiDocServicelt autentimispäringu staatust. Sisestades korrektse PIN koodi on ta mõne hetke pärast sisse logitud. Kasutatud kirjandus Soovitatav kirjandus Veebiserverite konfigureerimine. Piisab ainult vajaliku tarkvara installeerimisest, ja kaardilugejast. Kui mingi põhjusel ei ole võimalik pikalt vastust ootavate autenimispäringute kasutamine, võib staatusepäringule monentaalselt vastamist nõuda ja hiljem päringut korrata. Alates nüüdsest saab kasutaja toimetada süsteemis. Kasutaja on valiku ees, kas usaldada antud sertifikaati. Kui oma mobiil-ID siduda isikusertifikaadiga mõnes AIP arvutis, et pea ka mingit tarkvara enda arvutisse installima. Seejärel kontrollitakse serveris sertifikaatide tühistusnimekirja. Kui kliendi sertifikaat veel kehtib, ja räside genereerimine õnnestus, võib isiku tuvastatuks lugeda. Edasine sõltub juba konkreetse tarkvara seadistustest ja sessioonihaldusest. Et vältida väärkasutamist, kui kaart on omanikult võõrandatud, käib iga kaardiga kaasas kaks PIN-koodi ja PUK-kood, mis on vajalikud, enese tuvastamiseks kui kaardiomanik. Kaart on varustatud erinevate turvaelementidega. See on mugav asendus tavalisele lahendusele, kuna sellega ei kaasne kaardilugeja arvuti külge ühendamist. Lisaks pakub ta hulgaliselt igapäevatoiminguid lihtsustavaid teenuseid. Samas pakub see innovaatiline kiipkaart üllatavalt palju kasulikke teenuseid ja võimalusi.

Isikutuvastus kodust lahkumata -

. Millisel kiirlaenul ei ole vaja pangaväljavõtet lihtsad kiirlaenud. Viimase jaoks on kaardis sisalduv informatsioon salvestatud selle kiipi. Seejärel pakub server kliendile mitmeid erinevaid krüptoalgoritmi versioone. Sellega on Sertifikaatide info vahetatud ja inimene tuvastatud. Kaardid valmistatakse Šveitsi firmas Trüb AG, kuid isikuandmed trükitakse kaardile Eestis. Mobiiloperaator edastab isikutuvastuse päringu. Enamasti on veebilehtedel ID kaardi kasutamine võimalikult lihtsaks tehtud ning peaks olema jõukohane ka algajatele arvutikasutajatele. See väljundub selles, et sõnumi sisu on krüpteeritud vastava sessiooni transpordivõtmega. Kuna antud referaadi teema puudutab veebiteenuste turvamist, siis pööraks tähelepanu autentimisele. Kõik toimingud, käivad üle HTTPS protokolli. Turvaümbrikus koodid väljastatakse pangakontorist. ID kaardiga isikutuvastus laen kiirlaenud firmadele. Klient ja server vahetavad hulk sõnumeid, leppides kokku kasutatavas protokollis, variandis, transpodivõtmes ja teistes tehnilistes parameetrites. SMS laenu võtmesõnad.

Üljoontes näeb protsess välja järgmine:Kasutaja sisestab kaardi lugejasse ja klikib nupul "Logi sisse ID-kaardiga". NB! Kasutaja info saamise järgselt ei ole isik veel tuvastatud, isiku tuvastamiseks tuleb teha täiendav autentimise staatuse päring.DigiDocService saadab mobiiloperaatorile isikutuvastuse päringu. See on elementaarne teenuse turvalisuse saavutamiseks.

ID-kaardi sertifikaatide uuendamine - | IT.

.

PDF EUROOPA PARLAMENDI -

. DigiDocService kontrollib OCSP kehtivuskinnituse teenust kasutades, kas autenditava isiku Mobiil-ID isikutuvastuse sertifikaat kehtib. seda etappi nimetatakse ka SSL handshake'iks Järgnevalt saadab server kliendile oma sertifikaadi, et enda kohta info avaldada ja selle õigsust kinnitada. Kas või puhtalt uudishimu tõttu, et kuidas turvatakse näiteks igapäevastel pangatehingutel isiku- ja finantsandmeid. Erinevate toimingute sooritamiseks on vajalik kaardilugeja olemasolu ning vabalt allalaetav tarkvara , mille kaudu andmeid erinevatele rakendustele edastada saab. Versioon valitud, vahetatakse asümmeetrilise algoritmi abil omavahel genereeritud sümmeetrilise algoritmi transpordivõti, mida kasutatakse andmevahetuse krüpimiseks. Kuna ID kaardi kasutamise juurutamine on ka riigi huvides, leiab internetist teenuste tööle saamiseks ammendavalt materjali. Järgnevalt on tehniline ülevaade, kuidas mobiil-ID autentimine lahendatud on. Lisaks saab oma ID-kaardiga siduda mobiil-ID, mis teeb enda tuvastamise veelgi lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks

Märkused