Euribor – mis see on ning miks on see tähtis?

Valides fikseeritud euribori, on tark intressikulu arvelt säästetud summat mitte ära kulutada, vaid kõrvale panna. Euribor – mis see on ning miks on see tähtis. Pangad testivad laenu väljastades üldiselt laenuvõtja laenuteenindamise võimet ka intressimäärade tõusu korral. Olenevalt summa suurusest võiks mõelda ka selle investeerimisele, mitte lihtsalt arvelduskontol hoidmisele.“ Muutliku intressimääraga laenulepingud võimaldavad laenuvõtjale suuremat paindlikkust, märgib  Jana Kask. Kiirelt rikkaks ehk kuidas tunda ära petuskeeme. Autliisingu intressid vinus kiirlaenud. Kuigi lähiajal euribori suurt tõusu ei prognoosita, peaks tõusu võimalusega siiski arvestama juba laenu võtmisel, sest see on otseselt seotud laenumakse suurusega. Vaatame näitena*, kuidas euribori muutus laenu kuumakset mõjutab. Seda haldab Euroopa Rahaturgude Instituut, mis määrab ja avaldab euribori suuruse. Fikseeritud intressiga pangalaenu korral lepivad klient ja pank pikemaks ajaks kokku lõpliku intressi näiteks viieks aastaks.. Kui laenuandjal pole võimalik ennetähtaegselt tagasi saadud laenuraha uuesti sama intressimääraga välja laenata, tuleb reeglina kliendil see intressivahe pangale tasuda,“ ütleb Triin Messimas. Euribor – mis see on ning miks on see tähtis. Kui euribor on selle aja jooksul tõusnud, siis tõuseb ka laenumakse ja vastupidi. „Eesti Pank rõhutab, et laenu tagasimaksmise võimet ohustavate riskide ennetamiseks on oluline, et laenuvõtja teaks, mis alusel kujunevad laenu baasintressimäär ja riskimarginaal ning mis võib mõjutada nende muutumist laenuperioodi jooksul,“ mainib Kask. Samas võib fikseeritud intressimäär neil aegade, kus euribor on madal, sobida rohkem sellisele laenuvõtjale, kes on intressimäära tõusu suhtes tundlikum,“ selgitab Jana Kask.

Väga madal euribor on toonud laenamisel kaasa madala intressikulu, kuid võib tekitada ka teatavat ebakindlust järgnevate perioodide osas. Laenulepingut sõlmides tasub teada, et kui euribor on negatiivne, loetakse see lepingus võrdseks nulliga. Lisaks pakuvad mõned pangad intressimäära tõusu vastu kindlustamise võimalust. Nii saab olla valmis võimalikeks muudatusteks tulevikus. Kui ta hindab adekvaatselt oma sissetulekute kasvuvõimalusi ja finantspuhvri mahtu, siis ei ole väga suurt vahet, kas laenud sõlmitakse fikseeritud või muutliku intressimääraga. Praeguste madalate intressimäärade juures peab laenuvõtja arvestama eriti pikaajaliste eluasemelaenude puhul sellega, et intressimäärad võivad hakata tõusma. Mida rohkem peaks euribor tõusma, seda suurema augu võib see pere eelarvesse tekitada. Lahendus ei sobi laenu osade kaupa kasutusele võtmisel, sest pank ei saa üldjuhul võimaldada sama intressimääraga laenuressurssi pikema perioodi jooksul. Viimane jääb tavaliselt kogu laenu tagasimaksmise aja jooksul samaks. Euribori kasutatakse Eestis kodulaenude puhul ning see on alati seotud teatud tähtajaga. Ikka selleks, et kindlustada end võimaliku euribori tõusu vastu. Kuna euribor on pidevas muutumises, siis on oluline silmas pidada, et kui euribori määr muutub, mõjutab see sinu laenumaksete suurust. Kui aga alles plaanid laenu võtta, siis arvesta sellega, et euribori tõus võib kergitada ka sinu kuumakset. Eestlane fikseerib intressi harva Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja asetäitja Jana Kask mainib, et Eesti kuulub nende riikide hulka, kus intresside fikseerimist on kasutatud üsna vähe. „Eesti viimaste aastate kogemusest näeme, et muutlik intressimäär on majanduse tsüklilise arengu juures seni olnud laenuvõtjale toeks ning aidanud mõnevõrra kompenseerida sissetulekute langusest tulenenud tagasilööke laenu tagasimaksmisel. Kalkuleeri, kui palju muutub Sinu laenumakse Kui oled võtnud kodulaenu, saad vaadata siin kalkulaatoris, kuidas võimalik euribori muutus sinu laenumakset mõjutab. Soovin laenu kiirlaen intress.ee. SEB äriarendusjuhi Triin Messimase sõnul  on praeguste suhteliselt soodsate laenumaksete pikemaks ajaks fikseerimisel siiski mõned piirangud. Euribor on üleeuroopaline pankadevaheline baasintressimäär. Seega on mõistlik euribori määra muutusega arvestada juba laenu võtmisel. Laenu võtmisel pangast on võimalik fikseerida pikemaks ajaks euribor ehk Euroopa pankadevahelise laenamise intressimäär, mis moodustab ühe osa laenuintressist. On hea, kui ka laenu makstes tekib harjumus regulaarselt raha kõrvale panna. Kuid euribori määr ei ole alati nii madal olnud. Muutuva intressiga pangalaenu korral koosneb intress üldjuhul kahest komponendist: ajas muutuvast euriborist ning panga ja kliendi vahel kokkulepitud fikseeritud marginaalist. Fikseeritud intressil on nii miinuseid kui plusse. Intressi fikseerimisega kaitseb laenuvõtja ennast võimaliku intressitõusu eest. Samuti tuleb arvestada, et kui euribor peaks veelgi langema, võib enne algselt kokkulepitud tähtaega laenu tagasimaksmine või intressimäära ujuvaks muutmine laenusaajale kulukaks osutuda

Märkused