Ettevõtte asutamine - kõik, mida võiksid teada

Suuresti vahet ei ole millise variandi valite, valitud variandist sõltub kuidas teha ettevõtte astumisega seotud asutamiskanded raamatupidamises ja milliseks kujuneb algbilanss. Lohutuseks võin öelda, et väikefirma domeeninimi võib olla erinev firmanimest, nt  Avenida OÜ  domeeninimi on hoopis sinufirma.ee. Seejärel logi Ettevõtjaportaali sisse ja saadki alustada OÜ asutamisega. Notari juures asuta ettevõte siis kui soovid teha mitterahalise sissemakse või ühel asutajatest puudub Eesti ID-kaart või soovid tegutsema hakata alal, kus on vaja taotleda eelnevalt tegevusluba. OÜ-st  lähemalt ja teistest ettevõtlusvormidest saad lugeda nt eesti.ee lehelt, siin ma pikemalt ei peatuks. Kui ettevõte on asutatud ilma sissemakset tegemata võib see kahandada ettevõtte usaldusväärsust potentsiaalsete klientide ja koostööpartnerite silmis, sest Äriregistris on näha, kas ettevõte on asutatud sissemaksega või sissemakset tegemata. Kui see kõik on tehtud, siis saad jätkata asutamisega, valides “Avalduse esitamine”, seejärel on juba kõik puust ja punaseks tehtud ning raskusi ei tohiks registreerimisega tulla. Loe lisaks: Erinõuetega tegevusalade nimekiri Põhitegevusala Äriregistrisse kandmisel tuleb teatada äriühingu või FIE kavandatud põhitegevusala. Samuti ei saa ettevõttest maksta dividende ja seni kuni sissemakse tegemata vastutab omanik maksmata osa ulatuses ettevõtte kohustuste eest. Ärinimi on Äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Tutvu lisaks: Tallinna ametlike teadete andmebaasiga ja Tartu andmebaasiga. Ettevõttele ruumide leidmiseks saab kasutada kohalike omavalitsuste andmebaasides leiduvat teavet äriruumide üürile andmise kohta. Seega kiirmenetluse korras asutatud ettevõtte asutamisel on etteantud tüüppõhikiri ka asutamisotsuse eest ja eraldi otsust esitama ei pea. Täidad ära asutamisavalduse ja tüüppõhikirja nõutud väljad. Põhimõtteliselt ongi kõik – jää vaid ootama meilipostkasti teadet Äriregistrilt, et ettevõte on registreeritud. FIE- l võib olla mitu ärinime, kui nimesid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta. Vaata milline näeb välja täitmata asutamise avaldus ettevõtjaportaalis. Loodava ettevõtte stardikonto on mõistlik avada pangas, kus asub ka sinu erakliendi konto, siis saab asutamisega kohe jätkata ja osakapitali laekumine on kohe Äriregistris näha. Enne ettevõtte asutamisavaldusega alustamist,  vali oma ettevõtte tegevusala EMTAK kood ja kontrolli, kas vajad tegutsemiseks tegevusluba. Mõnikord piisab erinevuseks ühest tähest, teinekord ei piisa ka kolmest. Teadmised ettevõtlusest tuli kõik endale selgeks teha ja siis seejärel ka praktikasse panna.” Käibemaksukohuslasena registreerimine Ettevõtte võib registreerida käibemaksukohuslasena Maksu- ja Tolliametis. Raamatupidamistarkvara kasutamine - e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara alustavale ja väikeettevõtjale, MTÜ-le ja SA-le, mis aitab alguses ettevõtjal ise raamatupidamise korraldamisega hakkama saada ning seeläbi kulusid kokku hoida. Vaata täitmata tüüppõhikirja näidist  ettevõtjaportaalis.

Ettevõtte registreerimine Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Sealt saab raha tagasi taotleda peale ettevõtte asutamist. Nt Katrini Raamatupidamisbüroo OÜ, Taavo Audit OÜ või Marx Ehitus OÜ jne. Kui vajad tegevusluba või tegutsed erinõuetega tegevusalal, tuleb sul ettevõtte asutamisest teavitada ka Tööinspektsiooni. Maksuametis tee ettevõttele  e-maksuameti leping. Selle raha saad enda ettevõttest tagasi kanda hiljem maksuvabalt.

Valmisfirmad / Riiulifirmad / OÜ loomine 2-3 tunniga.

. Ühinesin Loomeinkubaatoriga, kust sain nii juriidilist kui ka finantsnõustamist. Ettevõtte asutamine - kõik, mida võiksid teada. Ettevõtte nimi võiks võimalusel viidata sinu firma tegevusalale, kuid kindlasti ei ole see kohustuslik. Samas on võimalik asutada OÜ-d ka ilma sissemakseta, eriti juhul kui ettevõtlus kohest rahalist panustamist ei vaja,  aga sel juhul peab arvestama, et hiljem on vaja see siiski sisse maksta ning siis uuesti Äriregistris muudatustaotlus esitada. Kiirlaen - Suur võrdlus 2019 TOP 7 Eesti kiir- ja väikelaenu pakkujat. Palju õnne, oled ettevõtja! Juhul kui midagi jäi sulle arusaamatuks või soovid täpsustada kõiki nüansse, võta minuga julgelt ühendust. Ettevõtte nime valikule on omad nõuded ja piirangud. Tegevusala muutumisel tuleb registripidajat teavitada. Vaata lisaks: ettevõtte asutamine. Juba enne ettevõtte registreerimist tuleb välja selgitada, kas kavandatud tegevusala nõuab tegevusloa või litsentsi olemasolu. ” Tegija kommentaar “Ettevõtte alustamisel oli suurimaks väljakutseks, et kõik komponendid, mida äri tegemiseks vaja on, saaks kokku. Esialgu vist sai olulisem kirja. ID-kaardiga Ettevõtjaportaalis saab osaühingu asutatud vähem kui ööpäevaga. Vaja on siis ID-kaarti, ID-kaardi lugejat ning dokumentide digiallkirjastamiseks ID- kaardi PIN-koode, asutada saab ka kasutades Mobiil ID-d. Kandeavaldusi saavad antud portaali kaudu esitada isikud, kellel on Eesti, Läti, Belgia, Soome  ID-kaardid; Eesti või Leedu Mobiil-ID. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu. Täisühingu, usaldusühingu, osaühingu ja tulundusühistu ärinimi peab sisaldama nime alguses või lõpus vastavat täiendit või lühendit. Registreerida tuleb ka väärismetalltoodete valmistamine ning sissevedu ja müük. Juhul kui alustad tegevust erinõuetega tegevusalal, siis tüüppõhikirja kasutada ei saa. Seda on võimalik teha kas notari juures või Äriregistris kiirmenetluse korras. Äriühingud esitavad oma tegevusala andmed ja nende muudatused ainult koos majandusaasta aruandega. OÜ asutamine Äriregistris Kui nimi valitud ja sobivus Äriregistris kontrollitud, siis tuleb juriidiline keha ka ametlikult vormistada. Avaldusi saab esitada ainult digitaalselt digitaalallkirjastades. See peab olema selgelt erinev teistest Eestis registreeritud ettevõtetest, sarnasust saab kontrollida e-äriregistrist. Tegija kommentaar “Kõige keerulisem ettevõtte loomisel oli enda kurssi viimine erinevate õigus- ja raamatupidamisteemaliste küsimustega – see nõudis aega, mis muidu läheb toodete tegemisele ja müümisele. Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine äriregistrile. Valida tuleb vaid üks põhitegevusala, millest loodetakse esimesel aastal kõige enam tulu. Osaühing on väga hea ja levinud ettevõtlusvorm ning sobib suurepäraselt väikeettevõttele. Registreerimine majandustegevuse registris Erinõuetega tegevusaladel tegutsevatel ettevõtjatel tuleb kanda oma andmed majandustegevuse registrisse. Lisaks osakapitali sissemaksele peab maksma ettevõtte asutamise eest riigilõivu. Ettevõtja tegevusala teatamine - põhitegevusala muudatusest saavad ettevõtjaportaali kaudu registripidajat teavitada üksnes füüsilisest isikust ettevõtjad ning täis- ja usaldusühingud, kes ei pea registripidajale esitama oma majandusaasta aruannet. Juhul kui osanikke on rohkem, tuleb ka põhikiri rohkem läbi mõelda ja vastavad muudatused teha vastastikusel kokkuleppel. Tegevusala teatamisel kasutatakse , mis jaguneb viieks tasemeks.

Ettevõtte asutamine - Loov Eesti

. Ettevõtja andmete muutmine - portaal võimaldab elektrooniliselt Äriregistrile esitada muutmis-, likvideerimis- ja kustutamiskande avaldusi. Kohtu deposiitkonto on vahekonto, millelt peale äriühingu registrisse kandmist saab taotleda sissemakse ülekandmist äriühingu kontole, mille ettevõtja on avanud sobivas pangas. Mõistlik on ka muuta põhikirja lõpus olev rida asutamiskulude kohta. Registripidaja kontrollib ärinime vastavust nõuetele. Juhul kui sinu erakonto on mõnes “eksklusiivsemas” pangas, kus stardikontot avada ei saa, siis tuleb osakapital kanda kohtu deposiitkontole. Käibemaksukohuslasena registreerimise avalduse saab esitada Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt. Kui oled põhikirjas valinud variandi “asutamiskulud kannab ettevõte”, saad riigilõivu panna ettevõtluskuludesse ja omale selle summa tagasi kanda. Minu jaoks on kõik tegevused, mis on palju aeganõudvad ka keerulised, kuna aega on alustaval ettevõtjal alati vähe. Ettevõtte asutamine Ettevõtte asutamine on lihtne ja kulgeb plaanipäraselt, kui selleks vajalikud toimingud tehakse õiges järjekorras. Äriregistrisse kantakse äriühingu ärinimi. Samuti tuleks silmas pidada, et üürileandja oleks ruumi omanik või omaks vastavat volitust.

Lehekülge ei leitud -

. Kui maksad omale töötasu või palkad töötajaid, tuleb need registreerida töötajate registris. Kuidas rääkida palgast töövestlusel?. Ruumide üürileping on soovitav sõlmida alati kirjalikult. FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ja ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit. Juhul kui see on nii, siis seda nime sa kasutada ei saa. Kui ettevõte on registreeritud sissemakset tegemata, siis stardikontot pangas ei ole, lähed ja avad täiesti tavalise pangakonto ettevõttele, kuhu siis maksad esimesel võimalusel osakapitali. Kui sinu poolt soovitud nimel või selle osal on Eestis kaitstud kaubamärk, siis pead uurima Patendiametist, kas kaubamärk on kaitstud samal tegevusalal, millel sina soovid oma ettevõttega tegutsema hakata. Tagasitaotlemine toimub ka samas kohas – Äriregistri Ettevõtjaportaalis. Igal juhul on osaühingul mitmeid eeliseid teiste ettevõtlusvormide ees ning minu kindel soovitus on OÜ. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi

Märkused