Elatusmiinimumiga laenu võtmine - kuidas ja millal?

*Kehtestab pealinnaseaduse. Rahvaalgatust siduvate referendumite korraldamiseks ei ole loodud, rahvas presidenti valida ei saa jms. Kiirlaenufirmad ja protsendid odava intressiga laenud. *Täienduseks praeguseke pensionikindlustusele loob tööandjate sissemaksetel põhineva tööpensioni. *Reorganiseerib Keeleinspektsiooni Keeleametiks, mis muutuks pelgalt ettekirjutusi tegevast ja karistatavast institutsioonist keelepoliitikat väljatöötavaks, keeleõpet organiseerivaks ning keeleseaduse täitmist kontrollivaks ametkonnaks. *Tagab toimetulekutoetuse tõusu tasemeni, mis oleks võrdne vähemalt elatusmiinimumiga. a lõpus, selle asemel, et rekonstrueerida. Tuludeklaratsiooni esitamise ABC: kõik, mida pead teadma. *Ehitab Tallinna Kaunite Kustide Kooli. Muu hulgas tagab, et inimkaubanduse ohvrilt seksiteenuste ostmine on kriminaalkorras karistatav, samuti sätestab selged piirangud orjastavale tööle. *Loob riigiettevõtete dividendituludepõhise tippspordi toetamise fondi, mis pakub tippsportlastele ja nende taustameeskonnale piisavat ja konkurentsivõimelist toetust. *Pikendab koolikohustust täisealiseks jõudmiseni või kutseharidust tõendava dokumendi saamiseni. Nii saavad valimistulemuste kaalukeeleks ideed, mitte erakondade rahastajad. TÄITMATA! Lastetoetusele ei ole sellist sihtotstarbelist raha juurde lisatud. Kaunite Kunstide Kooli ei ole Tallinnasse ehitatud. Valitsuskoalitsiooni kuuluv sotsiaaldemokraatlik partei andis eelmiste Riigikogu valimiste eel kuhjaga lubadusi, mida pole siiani suudetud täita, nii on nende valijad kõvasti petta saanud. *Rajab rahvusvahelise konverentsi- ja messikeskuse. *Võimaldab koolieelikutele võrdse ettevalmistuse kooliks ja tagame kõigile tasuta viimase, koolieelse lasteaia-aasta. Sellist täiendavat võimalust ei ole loodud. Siin on põhjalik, kuid mitte täielik nimekiri sotside lubadustest, mis pole nende valitsuses istumise perioodil teoks saanud ning mis on jäänud vaid loosungiteks, millel pole tegeliku eluga mingit seost. Viimane lasteaia-aasta ei ole lastele tasuta. Lõpetab olukorra, kus Toompea võitlus Tallinna vastu kahjustab tervet omavalitsussüsteemi. *Paindliku töötamise võimaldamiseks ja tööhõive suurendamiseks kaotab sotsiaalmaksu minimaalse kuumäära nõude. TÄITMATA! Ei ole öeldud, kuidas riik inimestele tagasi antakse. Kultuuriürituste piletitel on endiselt maksimummaksumäär. Kodulaen Eesti pank seadusjärgne intressimäär. *Poliitilise konkurentsi elavdamiseks lihtsustab uute tulijate pääsu parlamenti. Eesti põllumehed ei saa sama suurt toetust, kui n-ö vanade liikmesriikide põllumehed. Laenupakkumine soodsalt ja kiiresti, laen ilma töökohata.

Keeleinspektsioon on endiselt keeleinspektsioon. Sellist regionaalset erisust ei ole ellu rakendatud. Ülempiiri pole kehtestatud. *Töötab välja õiguslikud alused rahvahääletuste laialdasemaks kasutuselevõtuks. Elatusmiinimumiga laenu võtmine - kuidas ja millal. *Annab riigi inimestele tagasi. *Kriminaliseerib inimkaubandusega seotud teenuste kasutamise. Ettevõtluse arendamise kohustusest pole seal poolt sõnagi. Sotsiaalmaksupõrandat ei ole kaotatud.. *Teeb kohustuslikuks perearsti või -õe külastuse lapse koju pärast lapse sündi ühe kuu jooksul. Elatusmiinimumiga laenu võtmine - kuidas ja millal. *Muudab ettevõtluse arendamise kohalikele omavalitsustele seadusest tulenevaks kohustuseks. *Tõstab kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalga võrdseks Eesti keskmise palgaga. Pealinnaseadust ei ole kehtestatud. *Põllumajandustootmise konkurentsivõime parandamiseks peab oluliseks järgmisest finantsperioodist EL-i toetuste ühtlustamist liikmesriikide vahel

Märkused