Ekp intressimäär

Nii hakkab kontole makstud intress omakorda Teile intressi teenima. detsembril ning hoiuse lõppkuupäeval. Pangal on õigus intressi ja summade vahemikke ühepoolselt ja ilma ette teatamata muuta. Ekp intressimäär.

Lastehoiuse intressimäära kehtestab pank. Intressi arvestatakse tegelike hoiustamispäevade eest. Intress arvestatakse iga päev hoiusekonto päevasaldo alusel. Kehtivad intressitingimused on leitavad panga kodulehel. Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest. Noore pere laen smslainud

Märkused