Andke üksteisele hingamisruumi

Nende hulka kuuluvad need, kes olid kord koguduses, kuid kes patustasid, ei ilmutanud kahetsust ja eemaldati kogudusest. Seepärast öeldaksegi Pühakirjas: „Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Seega on igaüks, kes soovib olla Jehoova sõber, kohustatud andestama kaasinimestele nende vead. Mõtle näiteks, kuidas reageeris üks noor mees, nagu on kirjeldatud ühes viha käsitlevas uurimuses: „Kord. . .

- Hindamine

. Kui jääd provokatsiooni korral lahkeks, võid sa pehmendada isegi kõige kõvemat südant ja tuua inimestes esile head. Valmisolek teistele andestada ei tähenda muidugi seda, et meil tuleks kiita heaks nende vale käitumine või selle tagajärgedele läbi sõrmede vaadata. Või oli teisel juhil ehk mingi probleem oma autoga. Kujuta näiteks ette, et sõidad autoga ja et teine auto põrkab sinu omaga peaaegu kokku. Andke üksteisele hingamisruumi. Paljudel juhtudel, kui tundub, et keegi on teinud meile meelega midagi halba, on tegelikult asi lihtsalt ebatäiuses või vääritimõistmises. Me peaksime suutma lahkuda iga ukse tagant meelerahuga, sõltumata sellest, kuidas inimesed meid kohtlevad. Jehoova tunneb kaasa kõigile ebatäiuslikele inimestele. On ebatõenäoline, et kannaksime edasi viha kellegi peale, kelle eest me palvetame.. Inimene võib tunda viha, seda, et teda on reedetud, soovida õiglust jalule seada või isegi kätte tasuda. Kui selline inimene on teinud haiget sulle, võib sul olla äärmiselt raske talle andestada, isegi kui ta kahetseb, sest emotsionaalsete haavade paranemine võtab aega. Mõned on lasknud teiste käitumisel röövida enda rõõmu sellega, et on keskendunud negatiivsele ja mõelnud kogu aeg, kui halvasti neid on koheldud. Mõelgem aga nüüd andestamisele teisest vaatenurgast. Laenud 19 aastastele. See vabastab inimese allasurutud ja isegi jõuetuks tegevatest tunnetest, mis mõjuvad tervisele kahjulikult, ning see aitab saavutada paremaid ja õnnelikumaid suhteid. Kristlasena ei tahaks sa kindlasti midagi sellist teha. Niisuguses olukorras võiksid sa püsivalt paluda Jehoovat, et ta aitaks sul arendada andestavat vaimu kahetseva patustanu vastu. Võib-olla olid sina osaliselt toimunus süüdi, kuna olid millegi pärast hajevil. Küll aga tähendab andestamine seda, et me lakkame kandmast pahameelt teiste peale nende väärtegude pärast ning säilitame oma sisemise rahu. Vastupidiselt sellele võib see, kui ei olda valmis andestama, tuua endaga kaasa kehva tervise, purunenud suhted, stressi ja suhtlemisraskused.

Andke üksteisele heldelt andeks -

. kõndisin vihahoos kodunt välja, tõotades endale, et ei lähe enam kunagi tagasi. Kui võimalik, nii palju kui teist oleneb, olge rahumeelsed kõigi inimestega. Nende siiras kurbus tehtu pärast ajendas neid oma eksimused üles tunnistama, pöörduma oma kurjadest tegudest ja ilmutama tõelist kahetsust. Kui me provokatsiooni tõttu ärrituksime, poleks meil võimalik oma rahu säilitada.

Päeva Sõnum. 43 nädal: 23. – 29. oktoober 2016 | Nõmme.

.

FOX - 45, Jõgeva, Eesti :: Hindamine ::

. Illustreerimaks selle nõude mõistlikkust, jutustas Jeesus loo ühest orjast, kellel oli suur võlg. Patud, mida me oleme oma ebatäiusliku elu jooksul teinud, teevad ilmsiks selle, et meil pole võimalik Jehoova normidele täielikult vastata. Selline teguviis vihastas nende isandat. Kuid sa võid olla kindel, et Jumal mõistab õiglaselt kohut. Pühakiri näitab seda, et valmisolek teistele andestada, sõltumata sellest, kui tihti keegi meie vastu eksib, on kristlik nõue. Püüdke teha seda, mis on hea kõigi inimeste silmis. Siiski on ta valmis meile andestama ja meie patud unustama, nagu neid poleks olnudki. Püüa olla ilma eelarvamusteta tegude või sõnade suhtes, mis võivad tunduda lahkusetutena, ja ole valmis armastavalt andestama. Võlgnik anus, et temaga oldaks kannatlik, kuid ori, kelle enda tohutu suur võlg kustutati, lasi oma kaasorja vangi heita. Olles sind halvasti kohelnud inimese vastu mõistev, empaatiline, isegi kaastundlik, võib sul avaneda võimalus aidata tal õppida tundma Piibli tõde. Kuid kõige suurem õnnistus, mis andestamisega kaasneb, on see, et nii on meil head suhted oma taevase isa Jehoovaga. Tegelikult võib mõni tunda, et ta ei suuda tema vastu eksinule andestada.

Kui nii toimid, oled palju õnnelikum. Neil vendadel ei ole asjadest täielikku pilti, nagu on Jumalal, kuid nad püüavad teha oma otsused Jumala Sõnale tuginedes ja püha vaimu abiga. Seega on kohane palvetada eksinu eest. Nagu Jeesus mäejutluses ütles: „Kui te andestate inimestele nende väärsammud, siis andestab ka teie taevane Isa teile. Eelmisest artiklist nägime seda, kuidas Jehoova oli valmis andestama Taavetile ja Manassele tänu nende õigele suhtumisele. Selle näite mõte on see, et me võime vähendada viha, pettumust ja teisi negatiivseid tundeid, kui püüame olla mõistvad, tunnustame seda, et me ei pruugi teada kõiki juhtunu põhjuseid, ja oleme valmis andestama. Samuti räägib see palju andestamise kohta. Soodsaima intressiga laen krediidi hoiu ühing. Oli ilus suvepäev ja ma jalutasin kaugele mööda kaunist teerada, kuni ümbritsev vaikus ja looduse ilu mind lõpuks rahustasid. Andke üksteisele hingamisruumi. Ära lase sellistel mõtetel enda üle võimust võtta! Pea meeles, et sa ei saa olla õnnelik, kui pead kellegi vastu vimma. Ent kui usaldad Jehoovat ja seda, kuidas ta koguduse kaudu asju käsitleb, toimid targasti. Kui kellegi vastu on eksitud, tekivad tal tihti tugevad emotsioonid. Selline arutlemine võimaldab sul ehk vaadata asju objektiivsemalt ja olla valmis kergemini andestama. Mõnikord aga on inimeste reageering kõike muud kui rahumeelne. Sellega seoses tuleb meil olla ustavad. Jehoova omakorda võttis nad taas oma soosingusse. Kui palju targem on võtta korraks aega ja olukorda analüüsida

Märkused